CK Pohoda Egypt Zájezd č. RE/ET312-24

Egypt A Tajemství Faraonů + Pobyt U Rudého Moře

Egypt

Oblíbený poznávací zájezd do starověkého Egypta i v roce 2024 - za poznáním země…

15Počet dnů:

19.10.2024Termíny od:

49 890 Kč Cena od:

15 - denní zájezd

Oblíbený poznávací zájezd do starověkého Egypta i v roce 2024 - za poznáním země dávné historie i krásné přírody. Pyramidy, sfingy, staré chrámy a jiné archeologické památky, ale i velbloudi, pláže a Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu, mýtickou Alexandrii, monumentální chrámy v Abú Simbelu, projdeme se Núbijskou pouští a na závěr si zájezd prodloužíme v letovisku Hurghada - odpočinek, relaxace a šnorchlování u Rudého moře.

Poznávací zájezd do Egypta + plavba Horním Egyptem po Nilu provází Ing. Jana Křížová, garance malé skupiny cca 20 osob.

Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Edfú - plavba Horním Egyptem po Nilu - Kom Ombo - Abú Simbel - Núbijská poušť - Násirovo jezero - Asuán - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira - Hurghada

Vstupní vízum: POVINNÝ PŘÍPLATEK
Vstupní vízum do Egypta - 25 USD, vyřízení a platba při příletu na letišti v Egyptě

Na co se můžete těšit: Poznáte to nejlepší z Egypta
Odpočinete si na plážích Rudého moře
Poplujete Horním Egyptem po Nilu vč. ubytování na lux 5* lodi
Překročíte obratník Raka a přejedete Núbijskou pouští k břehům Násirova jezera
Navštívíte chrámový komplex Abú Simbel i Kom Ombo

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Listopad až březen: o jednu hodinu více než v ČR květen až září: o jednu hodinu více než v ČR duben a říjen: shodný čas jako v ČR

PODNEBÍ
Egypt leží v subtropickém pásmu severní Afriky, takže zde vládne velmi suché pouštní počasí s mírnou zimou a velmi teplým létem. Mimo středomořské pobřeží a oblast delty Nilu panuje v Egyptě suché a horké klima téměř po celý rok. V Egyptě se rozeznávají tři roční období. Jednak je to zima, která trvá od 15. listopadu do 15. března, dále pak první léto od 15. března do poloviny července a posledním ročním obdobím je druhé léto, které přichází v polovině července a trvá až do 15. listopadu. Nejvhodnější doba pro výlety po Egyptě je období zimy, kdy jsou teploty mírnější, a tak tu není tak sucho a vedro. V období prvního léta jsou teploty ještě snesitelné, takže do poloviny července vřele doporučujeme navštívit Egyptská letoviska. Nejteplejším obdobím je druhé léto, kdy se do Egypta vydávají jen opravdoví milovníci parných slunečních dnů. Optimální doba k návštěvě Egypta za účelem cestování a poznávání je mezi říjnem a dubnem, kdy průměrné denní teploty dosahují v Káhiře 24 °C, v Hurghadě 26 °C a voda Rudého moře má okolo 23 °C.

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
14x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 7x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním Nilu)

STRAVOVÁNÍ
14x snídaně, 13x oběd, 13x večeře

Stravování: plná penze

Doprava: letecky

Nástupní místa: 09.03. - 23.03. odjezd L2
23.03. - 06.04. odjezd L2
19.10. - 02.11. odjezd L2

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet dle let. řádu do Hurghady, transfer do hotelu, nocleh.
2. den:Snídaně, pobyt u moře. Možnost fakult. výletu na čtyřkolkách do pouště s možností jízdy na velbloudech, beduínská show, občerstvení . Večeře a nocleh.
3. den:Ráno přejezd do LUXORU , oběd a odpoledne prohlídka chrámů v KARNAKU , největší chrámový komplex na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Ubytování na luxusní 5* lodi.
4. den:Za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Údolím králů . Po snídani dokončení prohlídky Luxoru, na západním břehu Nilu navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ , malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ , obrovských soch, které bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Na závěr návštěva chrámu v LUXORU , tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Oběd a vyplutí směrem Edfú, nocleh na lodi.
5. den:Snídaně na lodi. Prohlídka chrámu v EDFÚ , chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. stol. a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu . Odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO , který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a dle něj se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje. Večeře a nocleh na lodi.
6. den:Snídaně a v brzkých ranních hodinách fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL . Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům NÁSIROVA JEZERA . Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd. Odpoledne si zpříjemníme romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka.
7. den:Prohlídka ASUÁNU , nejjižnějšího egyptského města, brány "černé Afriky", město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Dopoledne přejedeme přes velkou ASUÁNSKOU PŘEHRADU , z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera , které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Oběd. Přeplujeme na OSTROV PHILAE s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večeře ve vlaku a noční přejezd vlakem do Káhiry.
8. den:Snídaně ve vlaku. Dopoledne návštěva SAKKARY , nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu , nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho , kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu . Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v GÍZE , jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY . Dále uvidíme známou SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury , postup výroby papyru. Večeře, ubytování.
9. den:Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE , Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ostrově Faros , vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny , která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná fakult. návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.
10. den:Po snídani celodenní program v egyptské metropoli KÁHIŘE , citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Muzea egyptské civilizace mapujícího celou historii Egypta, jehož největší atrakcí je výstava královských mumií vč. Ramene II. nebo královny Hatšepsut. Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálního bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného "visícího" kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj. V pozdních odpoledních hod. odjezd do Hurghady, večeře, příjezd v pozdních večerních hodinách.
11. den:Pobyt u moře . Možnost fakult. výletu lodí na písečný ostrov GIFTUN, šnorchlování na korálových útesech v tyrkysových vodách Rudého moře, výlet zahrnuje oběd. Návrat na ubytování.
12. - 15. den:Pobyt u moře v Hurghadě. 15. den zájezdu
Egypt - Temple of Hatshepsut Egypt - Abu Simbel Egypt - Luxor Poznávací zájezd - Egypt Poznávací zájezd - Egypt Poznávací zájezd - Egypt - Sahara Poznávací zájezd - Egypt - údolí Nilu Poznávací zájezd do Egypta - pyramidy v Gíze Poznávací zájezd Egypt Poznávací zájezd Egypt Poznávací zájezd Egypt - Asuán Poznávací zájezd Egypt - chrám v Kom Ombo Poznávací zájezd Egypt - Egyptská sfinga a pyramidy v Gíze Poznávací zájezd Egypt - Káhira Poznávací zájezd Egypt - Káhira - souk Poznávací zájezd Egypt - Karnak Poznávací zájezd Egypt - Karnak v Luxoru Poznávací zájezd Egypt - Philae - chrám bohyně Isis Poznávací zájezd Egypt - Rudé moře Poznávací zájezd Egypt - Sfinga a pyramidy v Gíze Poznávací zájezd Egypt - Údolí králů Poznávací zájezd Egypt- Káhira Poznávací zájezd Egypt- Kom Ombo

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem v průběhu programu,
 • letištní taxy a poplatky,
 • místního průvodce,
 • průvodce CK
 • transfery z/na hotel,

Cena nezahrnuje

 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje",
 • Fakultativní příplatek:
 • Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ÚT: 10:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
ČTVRTEK: 10:00 - 17:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2024/2025!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2025!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

Paříž, nejkrásnější místa, doprava, hotel, snídaně, průvodce - od 4.490 Kč!!

PAŘÍŽ autobusem, VŠE V CENĚ!!! KLIKNI
25. - 28.10.2024
Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,15 Kč
euro 24,74 Kč

Počasí