CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT608-22

To Nejlepší Z Itálie

Itálie

Itálie přitahuje turisty kulturou a romantikou již mnoho století, a to v každém ročním…

8Počet dnů:

08.10.2022Termíny od:

10 613 Kč Cena od:

8 - denní zájezd

Itálie přitahuje turisty kulturou a romantikou již mnoho století, a to v každém ročním období. Itálie má všechno - od umění po jídlo a od úchvatné a rozmanité krajiny po skvělou módu. Zveme vás do "Bel paese" (krásné země). Není náhodou, že Itálie má největší počet památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a my mnohé z těchto světoznámých italských symbolů navštívíme.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Benátky – ostrov Burano – Florencie – Řím – Vatikán – Caserta – Pompeje – Vesuv – Neapol – Salerno - Amalfitánské pobřeží – Amalfi – Atrani – Ravello

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
5x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: raňajky

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 08.10. - 15.10. Odjezd A, Ostrava (+500 Kč)

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:V podvečerních hodinách odjezd z republiky do Itálie.
2. den:Ráno příjezd do oblasti Benátek. Celodenní lodní výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY . Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO , ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto , nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd na ubytování.
3. den:Prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce , který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, katedrála S.Maria del Fiore , baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio , jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj. Po prohlídce odjezd na ubytování.
4. den:Přejezd do ŘÍMA (UNESCO), ať již navštívíte město poprvé nebo jste zde již poněkolikáté, kouzlu této živoucí metropole se nedá odolat. Málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě v Římě. Prohlídka nejvýznamnějších památek hl. města, Piazza Navona - nejkrásnější barokní náměstí s fontánami, Fontána di Trevi – nejslavnější a největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na světě, pradávná sláva Fora Romana - které bylo pupkem antického římského impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze 7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia nebo fotogenické Španělské schody. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře v hotelu.
5. den:Dopoledne si nenecháme ujít nejmenší stát na světě VATIKÁN (UNESCO), hlava katolické církve, náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů a majestátní baziliku sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím, Vatikánská muzea - s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Odpoledne navštívíme jednu z největších turistických atrakcí Itálie - kolosální zámek Palazzo Reale v CASERTĚ , blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení Hvězdných válek nebo Andělů a démonů. Odjezd na ubytování do oblasti Neapolského zálivu.
6. den:Dopolední výlet po stopách vulkanické erupce . Nejdříve si prohlédneme POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Pokračujeme na VESUV , fakult. výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne NEAPOL (UNESCO), město výjimečné životním stylem obyvatel i gastronomií: právě tady můžete ochutnat tu nejlepší pizzu na světě, město kde se ještě nevytratil duch starověku. Navštívíme historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivým cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito aj.
7. den:Přejezd do SALERNA , prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie , bělostné vily přilepené na strmých svazích, háje citronovníků pokrývající útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI , městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi, do elegantního RAVELLA , městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). V podvečer odjezd do ČR.
8. den:Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
mapka - To nejlepší z Itálie Poznávací zájezd - Itálie - Vatikán - bazilka sv. Petra Poznávací zájezd Itálie - Florencie Poznávací zájezd Itálie - Neapol Poznávací zájezd Itálie - Neapol Poznávací zájezd Itálie - pobřeží Amalfi Poznávací zájezd Itálie - Pompeje Poznávací zájezd Itálie - Řím Poznávací zájezd Itálie - Řím, bazilika sv. Petra Poznávací zájezd Itálie - Řím, Koloseum Poznávací zájezd Itálie - Vesuv

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
08.10.2022 15.10.2022 8 10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč rezervovat
08.10.2022 15.10.2022 8 10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč rezervovat
08.10.2022 15.10.2022 8 10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč rezervovat
08.10.2022 15.10.2022 8 10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč10 613 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 5x snídani,
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 5x večeře 1500 Kč,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • cesty lodí po kanálech v Benátkách,
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • EURO (značení €)
 • fakultativní a lodní výlety,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Řím - rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
 • Řím - rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč),
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,
 • vstupní taxu do Benátek,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2022!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,49 Kč
euro 24,43 Kč
Chorvatsko kuna 3,25 Kč

Počasí