CK Pohoda Peru Zájezd č. RE/PE344-21

Peru – Posvátná Říše Inků

Peru

Peru, to je Machu Picchu, památky v okolí Cusca, jezero Titicaca nebo Amazaonský…

12Počet dnů:

02.06.2021Termíny od:

76 990 Kč Cena od:

12 - denní zájezd

Peru, to je Machu Picchu, památky v okolí Cusca, jezero Titicaca nebo Amazaonský prales a velehory And. Připravili jsme vám jedinečný zážitek. Vydejte se společně se zkušeným průvodcem Petrem Horákem poznat tajemné Peru, bývalou říši Inků, kde jejich potomci nadále žijí tradičním způsobem života v Andách. Nasajte atmosféru nejvýše položené metropole, poznejte indiánskou kulturu i současný život Peruánců. V programu jsou nejen pouště u Pacifiku, velehory And a deštné lesy Jižní Ameriky, ale také umění, architektura a šarm španělského koloniasmu - znak všech zemí Latinské Ameriky. Vydejte se tedy s námi do opuštěných horských ruin inckého města Machu Picchu, k mýtickým památkám v okolí Cusca, k jezeru Titicaca ve výšce 3800 m n.m., ale i do nitra Amazonie, kde nás prales překvapí nejen hejny papoušků a nespočtem druhů malých opiček.

Poznávací zájezd do Peru provází Petr Horák, garance skupiny max. 15 osob.

Lima – Puerto Maldonado – Rio Madre De Dios – Ostrov De Los Monos - Prales Cocha Perdida - Mirador Amazónico – Cusco - Svaté Údolí Inků – Ollantaytambo – Pisac - Aquas Calinetes - Machu Picchu - Aguas Calientes - Jezero Titikaka – Ostrovy Uros a Taquile - Lima

Kapesné: Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v restauracích, vstupné do památek, na případný nákup suvenýrů a platbu odletových tax z Limy (cca 30,25 $ ) a z Cuzca (cca 6 $).

Měna, kterou je vhodné mít s sebou, jsou $. Minimální částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným programem je asi 400 $ .

Pro neočekávané případy doporučujeme mít s sebou ještě platební karty VISA CLASIC nebo MASTERCARD .
Výběr z bankomatů je možný ve všech větších městech. Vstupné na památky není možné platit kartou.

Měna: nový sol (PEN) orientační kurz: 1 PEN = 6,89 Kč

Vstupní vízum: bezvízový styk do Peru pro občany ČR

Očkování: Očkování proti žluté zimnici není vyžadováno

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
-7h v létě, -6h v zimě oproti ČR.

PODNEBÍ
Peru má obecně období dešťů (listopad-duben) s vyššími teplotami a vlhkostí a období sucha (květen-říjen), kdy je méně srážek, ale také chladněji. Jinak je ale počasí velmi proměnlivé a závislé na lokalitě a nadmořské výšce. Počasí na jihu u rovníku je jiné než ve vysoko položených Andách, taktéž jiné u pobřeží a v Amazonském pralese. Např. v Limě se pohybují teploty okolo 25-30°C, v Cuzcu 20°C, v noci může teplota klesnout až na 6-10°C. Oblečení proto přizpůsobte všem druhům počasí a mějte s sebou jak vzdušné letní oblečení, tak ochranu proti komárům, pokrývku hlavy, krém s vysokým faktorem, sluneční brýle, pláštěnku a do hor teplejší oblečení a pohodlnou obuv.

Ubytování: ano

V hotelích*** v lokalitě: Lima, Puerto Maldonado, Cuzco, Aguas Calientes a Puno.

Hotely***

UBYTOVÁNÍ
10x ubytování - hotely/lodge*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (v lokalitách Lima, Puerto Maldonado, Cuzco, Aguas Calientes a Puno)

STRAVOVÁNÍ
10x snídani (ev. balíček v závislosti na programu dne), 4x oběd, 2x večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 02.06. - 13.06. Odjezd L2/L4

Letecky na trase Praha (Vídeň) - Lima - Praha (Vídeň), v případě letu z/do Vídně CK zajistí transfery z/do ČR, po destinaci se budeme pohybovat vlakem, letecky (3x vnitrostátní letenka Lima – Puerto Maldonato, Puerto Maldonato – Cusco, Cusco - Lima) a klim. autobusem/minibusem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet v časných ranních hodinách z Prahy do hlavního peruánského města LIMA , města bičovaného příbojem Pacifiku, které objevil Francisco Pizzaro r. 1535 a kolonizoval toto území pro Španělsko. Zde se prolíná sláva koloniální architektury a chudinských čtvrtí včetně moderní architektury. Transfer do hotelu, ubytování.
2. den:Prohlídku města LIMA (UNESCO) začneme na Plaza Mayor s katedrálou postavenou dle původní předlohy katedrály Jaén ve Španělsku. Projdeme kolem Vládního paláce ke kostelu San Domingo s ostatky sv. Růženy z Limy a sv. Martina de Porres, jež sem přicházejí uctít křesťané z celého světa, katakomby sv. Františka s velikými kostnicemi. Navštívíme posvátné místo předincké kultury Huaca Pucllana, zde se vyvolával déšť. Zajímavostí je, že všechny stavby těchto kultur na pobřeží Pacifiku jsou z písku. Možnost návštěvy i Národního muzea (25 $) s mnoha zajímavostmi. Projdeme se pobřežní čtvrtí Miraflores, osobní volno. Ubytování v hotelu.
3. den:Dopoledne přeletíme do PUERTO MALDONADO, městečka uprostřed džungle, které se nachází na začátku AMAZONSKÉHO PRALESA. Projedeme se městečkem do přístavu a na loďkách poplujeme po řece MADRE DE DIOS budeme pozorovat kajmany, želvy, nesčetné množství vodních ptáků, tapíry, rypouše, kapybary…. Ubytování v bungalovech v EcoAmazonia Lodge, oběd. Fakultativně pěší exkurze s místním průvodcem do samotného srdce řeky Madre de Dios. Na Opičím ostrově DE LOS MONOS budeme pozorovat různé druhy opic (kapucíny, lvíčky zlaté, nosály - coatí), pralesní medvědy pyskaté, hejna papoušků, motýlů a mnoho dalších zvířat, která se už dnes nikde ve volné přírodě nevidí. Návrat na ubytování, večeře.
4. den:Snídaně, individuální volno nebo fakultativní výprava s místním průvodcem do deštného PRALESA COCHA PERDIDA – "Ztraceného zálivu". V laguně spatříme veliké nutrie, možná i jaguáry, mnoho druhů ryb, ptactva, tukanů, motýlů a masožravých rostlin. Podíváme se do vzdálených pralesů Amazonie z vyhlídky MIRADOR AMAZÓNICO . Návrat do lodge na oběd, relaxace, variant. návštěva botanické zahrady (10 $), večeře v místě ubytování.
5. den:Po snídani, transfer na letiště. Přeletíme do hlavního města Incké říše CUSCA , kde se ubytujeme v hotelu a necháme si volný čas na aklimatizaci nadmořské výšky. Večerní procházka městem, fakult. tradiční peruánská večeře vč. taneční show s typickými kroji a zvyky.
6. den:Prohlédneme si staré kamenné město CUSCO (UNESCO), vystavěné na základech inckých paláců Seznámíme se s areálem KORIKANCHA se starým CHRÁMEM SLUNCE, PEVNOSTÍ SACSAYHUAMAN – dávné duchovní centrum Cusca, pohřebním chrámem Kenko, místem očistných rituálů Tambochay a starým skladem Inků Tambo de Puca Pucara. Neopomeneme ulici Inca s hranatými kameny a Ahuajpinta, kde stával kdysi hlavní palác vládce. V blízkosti se nachází velkolepá koloniální katedrála na Plaza Mayor.
7. den:Po snídani navštívíme Valle Sagrado, " POSVATÉ ÚDOLÍ INKŮ ". Uchvátí nás velkolepé incké kamenné město OLLANTAYTAMBO - poslední útočiště Inků, nacházející se nad řekou Urubamba s tajemnými obřími kvádry. Cestou terasy a indiánský trh v PISACU , kde si můžeme zakoupit rukodělné výrobky místních a oblečení z vlny lam. Oblíbené jsou zvláště svetry a panenky, které jsou podobné indiánským prodejcům. Cestou zastávka na typický místní oběd. Pozdě odpoledne přesun vlakem do městečka AQUAS CALINETES , jehož název lze přeložit jako "Horké prameny". Město je místem termálních lázní, kde se také ubytujeme v hotelu.
8. den:Brzy ráno se vydáme malými autobusky vzhůru do ztraceného města Inků MACHU PICCHU (UNESCO) - nejúchvatnější citadela říše Inků, skrývající tajemnou historii. Projdeme si ruiny kdysi slavného města, hlavní náměstí, uvidíme kulatou věž, svaté Sluneční hodiny, čtvrť císaře Inků, chrám Tří oken, nekropoli zemřelých, kde na nás dýchne mystika starých časů a průvodci nám budou i divoké lamy. Budeme si všímat slunných kopců a vyhlídek. Ve vysokých velehorách padá stín velmi zajímavě a v různých časech dne odlišně, kde se v údolí zdá být už večer a přitom je dopoledne. Na úpatí města AGUAS CALIENTES na návětrné straně And se rozprostírá typický les i s orchidejemi. Po návštěvě největšího magnetu Peru se vrátíme vlakem a mninbusem do CUSCA na ubytování.
9. den:Dnes budeme přejíždět vlakem Titikaka, jeden z původních koloniálních expresů začátku 20. století, ve vlaku bude i oběd. Po cestě se nám otevřou panoramata vysokých hor And, průsmyků, vesniček s malými políčky Kečuánců a budeme dále stále stoupat do výšky téměř 3600 m.n.m k JEZERU TITIKAKA . Můžeme zahlédnout i let kondora a stáda lam, naučíme se rozlišovat jejich druhy jako Guanako, Vikuňa, Alpaka. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě PUNO .
10. den:PUNO , individuální volno u JEZERA TITIKAKA - fakult. plavba čluny na plovoucí ostrovy UROS , které se budují z místního rákosu (Scirpus totora je blízký papyrusu). Na plovoucí ostrovy se naveze zemina a lze zde pěstovat i zeleninu; jezero nabízí také mnoho ryb. Oblast je dodnes obývaná potomky předchůdců Inků, tzv. Vodním kmenem, Tribu acuática. Lidé jsou zde soběstační, vše si umí k obživě na vodě zajistit, domy i školy jsou postavené též z rákosu. Na tvářích mají fialové pigmentové skvrny, které jim pomáhají žít se zvýšeným zářením ve vysoké nadmořské výšce. Na ostrově TAQUILE navštívíme populaci Kečuánců, kteří také patří k původním obyvatelům. Po krátkém výšlapu místní krajinou bude následovat oběd. Techniku stavby plovoucích ostrovů a člunů z rákosu zde okopíroval známý norský badatel Thor Heyerdahl. Návrat na ubytování v PUNO .
11. - 12. den:Z města PUNO přeletíme do LIMA , kde se napojíme na hlavní let domů. Návrat do Prahy, dle letového řádu následující den v podvečerních hodinách.
Poznávací zájezd Peru - Cusco Poznávací zájezd Peru - Amazonský prales Poznávací zájezd Peru - Andy Poznávací zájezd Peru - břehy Amazonského pralesa - Capybara Poznávací zájezd Peru - Cocha Perdida Poznávací zájezd Peru - Cusco Poznávací zájezd Peru - Cusco - Qorikancha Poznávací zájezd Peru - Cuszo Poznávací zájezd Peru - De los Monos Poznávací zájezd Peru - deštný prales Cocha Perdida Poznávací zájezd Peru - indiánský trh v Pisacu Poznávací zájezd Peru - jezero Titicaca Poznávací zájezd Peru - jezero Titicaca Poznávací zájezd Peru - jezero Titicaca Poznávací zájezd Peru - jezero Titicaca Poznávací zájezd Peru - jezero Titicaca - Puno Poznávací zájezd Peru - kamenné město Ollantaytambo Poznávací zájezd Peru - Lima Poznávací zájezd Peru - Lima Poznávací zájezd Peru - Machu Picchu Poznávací zájezd Peru - Machu Picchu Poznávací zájezd Peru - Puerto Maldonado - řeka Madre de Dios Poznávací zájezd Peru- tradiční kroj

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 10x snídani (ev. balíček v závislosti na programu dne),
 • 10x ubytování - hotely/lodge*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x večeři,
 • 3x vnitrostátní letenka (Lima – Puerto Maldonato, Puerto Maldonato – Cusco, Cusco - Lima),
 • 4x oběd,
 • dopravu klim. busem/minibusem v průběhu programu,
 • leteckou přepravu Praha (Vídeň) - Lima - Praha (Vídeň) vč. let. tax a poplatků (v případě letu z/do Vídně CK zajistí transfery z/do ČR),
 • místní průvodce
 • průvodce CK,
 • přejezd vlakem,
 • transfery z/na letiště v Peru,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 6990 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní výlety a vstupy,
 • komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 1100 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • Peruánská večeře (5.den) 690 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění – rozšířená ochrana) Svět - 60 Kč/den
 • spropitné cca 50 $,
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupenka Machu Picchu 1300 Kč,
 • výlet Cocha Perdida (4.den) 1990 Kč,
 • výlet De Los Monos (3.den) 990 Kč,
 • výlet Plovoucí ostrovy vč. oběda (10.den) 890 Kč,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,64 Kč
euro 25,38 Kč
Chorvatsko kuna 3,39 Kč

Počasí