CK Pohoda Srí Lanka Zájezd č. RE/CL345-21

Srí Lanka – Exotický Ráj

Srí Lanka

Jeden z nejúspěšnějších poznávacích zájezdů za exotikou s Petrem Horákem, do země…

10Počet dnů:

21.11.2021Termíny od:

40 990 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Jeden z nejúspěšnějších poznávacích zájezdů za exotikou s Petrem Horákem, do země tajů, nádherné fauny i flóry na exotickou Srí Lanku. Do země nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického oceánu. Srí Lanka se překládá jako "Krásná země" a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu.

Poznávací zájezd na Srí Lanku 2021 provází Petr Horák , garance skupiny max. 15 osob

Colombo - Anuradhapura - Polonnaruwa – Gal Viharaya - NP Minneriya - Lion Rock - Sigiriya – Dambulla - Kandy - chrám Buddhova zubu - Peradeniya – vysočina Hill Country - vodopády Ramboda - Nuwara Eliya - NP Horton Plains – Baker´s Falls

Vstupní vízum: turistické vízum 35 USD, o bližších podrobnostech vás budeme informovat

Očkování: při vstupu na Srí Lanku není vyžadováno žádné očkování

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Srí Lanka je v časovém pásmu GTM +4,5 hod.
Dubaj je v časovém pásmu GTM + 3 hod.


POČASÍ Srí Lanka se nachází v tropickém podnebném pásmu s vysokými teplotami okolo 30°C a náhlými krátkými a intenzivními dešti. Doporučujeme lehké letní oblečení, při výletech dlouhý rukáv / lehké kalhoty na ochranu proti komárům, repelent, pohodlnou turistickou obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém s vysokým faktorem. V průběhu dne vás kdykoliv může zastihnout déšť, mějte s sebou pláštěnky (pozor - do některých NP je zakázáno vnášet jakýkoliv plast), př. větrovku. Vezměte si také jedno teplejší oblečení, při noclehu na vysočině bývají rána chladnější i deštivé v podzimním termínu. V jarním termínu bývá sucho a teplo.

Ubytování: ano

hotel***/****

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu****/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Nástupní místa: 07.03. - 16.03. odjezd L2, L3
21.11. - 30.11. odjezd L2, L3

letecky Praha (Vídeň) - Colombo s přestupem a zpět, po destinaci se budeme pohybovat místním klim. autobusem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy (Vídně) z průvodcem na Srí Lanku.
2. den:Ráno přílet do COLOMBA , prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.
3. den:Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom "Bo".
4. den:Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA , vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5. den:Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) "Zlatá skála" – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den:Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer shlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7. den:Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY , zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA , v překladu "město světla"- sídelní místo Britů.
8. den:Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa . Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9. den:Volný den, koupání v INDICKÉM OCEÁNU , v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet do ČR.
10. den:Přílet do Prahy (Vídně) v dopoledních hodinách.
Mapka - Srí lanka, exotický ráj Poznávací zájezd - Srí Lanka, Indický oceán Poznávací zájezd Sri Lanka Poznávací zájezd Sri Lanka Poznávací zájezd Sri Lanka Poznávací zájezd Srí Lanka Poznávací zájezd Srí Lanka Poznávací zájezd Srí Lanka Poznávací zájezd Srí Lanka Poznávací zájezd Sri Lanka - chrám v Dambulle Poznávací zájezd Srí Lanka - Chrám Zlatého Buddhy Poznávací zájezd Sri Lanka - Colombo Poznávací zájezd Srí Lanka - Colombo Poznávací zájezd Srí Lanka - Colombo Poznávací zájezd Srí Lanka - Colombo Poznávací zájezd Srí Lanka - Dambulla Poznávací zájezd Sri Lanka - Jeep safari Poznávací zájezd Sri Lanka - Kandy - zahrada Peradeniya Poznávací zájezd Srí Lanka - NP Horton Plains Poznávací zájezd Sri Lanka - Polonnaruwa Poznávací zájezd Sri Lanka - Polonnaruwa Poznávací zájezd Srí Lanka - Polonnaruwa Poznávací zájezd Srí Lanka - Sigiriya, Lví skála Poznávací zájezd Sri Lanka - Sigirya - Lion Rock Poznávací zájezd Sri Lanka - skalní pevnost Sigiriya Poznávací zájezd Srí Lanka - výstup na Lví skálu Poznávací zájezd Sri Lanka - Zlatý chrám buddhistické jeskyně Poznávací zájezd Srí Lanka a všudypřítomné opice

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
21.11.2021 30.11.2021 10 40 990 Kč40 990 Kč40 990 Kč40 990 Kč40 990 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 7x polopenzi,
 • 7x ubytování v hotelu***/**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu místním klim. busem na Srí Lance,
 • letištní taxy, transfer z/na letiště,
 • místního průvodce
 • průvodce CK,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 6900 Kč (zde povinné při nedoobsazení),
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 1000 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Svět - 60 Kč/den
 • vstupné (doporučujeme částku 140 $), fakultativní výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,64 Kč
euro 25,38 Kč
Chorvatsko kuna 3,39 Kč

Počasí