CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT427-21

Itálie - Apulie, Basilicata A Kalábrie

Itálie

Putování s Michalem Hrazdilem po Apulii, Basilicatě a Kalábrii. Náš okruh mapuje…

11Počet dnů:

09.09.2021Termíny od:

24 990 Kč Cena od:

11 - denní zájezd

Putování s Michalem Hrazdilem po Apulii, Basilicatě a Kalábrii. Náš okruh mapuje méně známá místa nejzazšího italského jihu. Postupně vám představíme 12 měst, každé se specifickou polohou, podobou a atmosférou. Vezmeme vás na ochutnávky atraktivní přírodní scenérie i gastronomických specialit. Uvidíme erupce sopky, budeme se plavit podél krasových jeskyní, koupat ve třech mořích a navštívíme jeskynní obydlí i "šmoulí" domečky "trulli". Seznámíme se s historií, architekturou, sochami, freskami i předměty denní potřeby starověkého Řecka. Ukážeme vám architekturu, která je výsledkem střetávání západního a východního ducha.

Poznávací zájezd do Itálie - Apulie, Basilicaty a Kalábrie provází Mgr. Michal Hrazdil

Bari – Castel del Monte – Matera - Alberobello - Lecce – Otranto – poloostrov Salento – mys Leuca - Gallipoli – Morano Calabro - Capo Vaticano – Stromboli – Panarea - Skylla – Reggio di Calabria – Pentedattilo – Gerace - Tropea - Maratea – Paestum

Ubytování: ano

hotel***

UBYTOVÁNÍ
10x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím (1x v Bari, 1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum, 1x hotel u Říma)

STRAVOVÁNÍ
10x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 09.09. - 19.09. Odjezd L2, L3

letecky Praha – Bari, Řím - Praha, v destinaci klimatizovaným autobusem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy do BARI dle let. řádu. Transfer z letiště na hotel.
2. den:Ráno připojení ke skupině. Fakultativní výlet za památkami v okolí Bari: k záhadnému hradu CASTEL DEL MONTE (UNESCO) a do města MATERA (UNESCO, výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi (kamenné domy a kostely vytesané v jeskyních a na útesech). Odjezd na ubytování do oblasti Alberobella.
3. den:Prohlídka ALBEROBELLA (UNESCO), pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb, které připomínají domky pohádkových šmoulů. Barokní město LECCE , jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky a zbytek dne strávíme v nejvýchodnějším italském městě OTRANTO (UNESCO), malebné historické centrum, které svírají středověké hradby. Středověká mozaika na podlaze katedrály nemá jinde v jižní Itálii obdoby. Pláž v Otrantu byla v roce 2000 vyhlášena za nejčistější městskou pláž v Itálii. Možnost koupání v Jaderském moři nebo procházky k působivému bauxitovému jezírku. Večer příjezd na hotel uprostřed poloostrova Salento, možnost večeře.
4. den:Celodenní okruh po poloostrově SALENTO , který na mapě představuje podpatek "italské boty". Procházka k romantickému majáku na OTRANTSKÉM MYSU , nejvýchodnějším cípu celé Itálie. Zastávky v soutěsce CIOLO a na mysu LEUCA , kde stojí poutní bazilika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI , která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v GALLIPOLI , které se nachází na ostrůvku v Jónském moři, fakult. nákup a ochutnávka místního olivového oleje. Návrat na hotel.
5. den:Basilicata a Kalábrie . Prohlídka malebného horského městečka MORANO CALABRO , které je vstupní bránou do Kalábrie, křivolaké strmé uličky, středověký hrad, výhledy na pohoří Monte Pollino. K večeru příjezd do oblasti Capo Vaticano na pobřeží Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie. Nocleh v hotelu, možnost večeře.
6. den:Pobyt u moře , individuální volno v CAPO VATICANO , úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám k zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Pro zájemce fakultativní výlet na ostrovy PANAREA a STROMBOLI . Panarea nabízí bílou kubickou architekturu, pestrou subtropickou vegetaci, skalní vulkanické útvary, vyhlášenou pláž Zimmari , výhledy na vulkanická skaliska a ostrůvky v okolním moři. Na Stromboli procházka po bílých vesnicích, možnost koupání na černé vulkanické pláži a po setmění poplujeme pozorovat zářivé erupce činné sopky u svahu Sciara dell Fuoco (cca 65 €). Návrat na hotel.
7. den:Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem antiky (2500 let staré bronzové sochy válečníků), městečko duchů PENTEDATTILO , pobřeží Jónského města a středověké normanské město na skále GERACE . Návrat na hotel.
8. den:Pobyt u moře , individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano .
9. den:Prohlídka malebného městečka TROPEA , které je pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad mořem označováno jako "barokní balkón Kalábrie", ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja. Pokračujeme podél západního pobřeží Kalábrie až do regionu Basilicata. Zastávka nad malebným městečkem MARATEA , výjezd ke gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paestum.
10. den:Dopoledne pobyt u moře nebo individuální volno v městečku PAESTUM , variantně odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestum. Odpoledne odjezd na hotel u Říma, nocleh.
11. den:Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Poznávací zájezd Itálie - Apulie Poznávací zájezd Itálie - Apulie - Alberobello Poznávací zájezd Itálie - Apulie - Castel del Monte Poznávací zájezd Itálie - Apulie - Gallipoli Poznávací zájezd Itálie - Apulie - Lecce Poznávací zájezd Itálie - Apulie - římský amfiteátr v Lecce Poznávací zájezd Itálie - Apulie - vápencový kaňon Ciolo Poznávací zájezd Itálie - Apulie, pláže u Otranta Poznávací zájezd Itálie - Apulie, Polignano a Mare Poznávací zájezd Itálie - Kalábrie - Tropea Poznávací zájezd Itálie - Kalábrie - Tropea Poznávací zájezd Itálie - Kalábrie - Tropea - klášter Santa Maria Poznávací zájezd Itálie - Liparské ostrovy Poznávací zájezd Itálie - Matera - Sassi Poznávací zájezd Itálie - Paestum Poznávací zájezd Itálie - Tropea

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 10x snídani,
 • 10x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v Bari, 1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum, 1x hotel u Říma),
 • dopravu lux. klim. busem,
 • leteckou dopravu Praha – Bari, Řím - Praha vč. letištních tax,
 • průvodce CK
 • transfery z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 5890 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 8x večeře 1690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo Vaticano,
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 390 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné, fakultativní výlety, pobytové taxy na hotelech a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků),

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,64 Kč
euro 25,38 Kč
Chorvatsko kuna 3,39 Kč

Počasí