CK Pohoda Turecko Zájezd č. RE/TR461-21

Turecko, Antické Památky Orientu

Turecko

Poznávací zájezd do Turecka, do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty…

12Počet dnů:

22.09.2021Termíny od:

18 990 Kč Cena od:

12 - denní zájezd

Poznávací zájezd do Turecka, do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami, most mezi Evropou a Asií. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury. Navštívíme klenoty antiky jako je mj. Efes, Pergamon, Milét, Didyma, ale i Istanbul, město odkud se řídily tři říše – římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Turistickým magnetem budou i travertinová jezírka Pamukkale a odpočívat budeme u Egejského moře. Turecko to je dovolená 2021.

Poznávací zájezd s pobytem u moře do Turecka provází Lenka Unzeitigová

Edirne – Trója - Pergamon – Selçuk – Kuşadasi - Efes - Milét – Didyma - Afrodisias - Hierapolis - Pamukkale - Istanbul

Doporučujeme: Symbol Istanbulu Chrám Boží moudrosti - Hagia Sofia, starý palác osmanských sultánů Topkapi
Jedinečné antické památky Trója, Efes, Pergamon
Přírodní krásy Pamukkale a pláže Egejského moře
Hlasy muezzinů, kavárny s vodními dýmkami, bazary s kořením

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
V Turecku je o hodinu více než v České republice, letní čas je zaveden.

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x ubytování u moře)

STRAVOVÁNÍ
9x snídaně, 6x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 22.09. - 03.10. Odjezd B, E

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd z ČR v poledních hodinách směr Slovensko, Maďarsko, Srbsko.
2. den:Dopoledne příjezd do Edirne. Ubytování v hotelu. EDIRNE , město nazývané "brána Orientu", bývalé hlavní město osmanské říše a dokonalý začátek naší cesty po Turecku - překrásná Selimiye Camii - Selimova mešita (UNESCO), Eski Cami - Stará mešita , Edirnské muzeum s úžasnou archeologickou sbírkou, Mešita se třemi galeriemi – Üçserefeli Cami. Návštěva bazarů, večerní město, nocleh.
3. den:Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u moře v oblasti Ayvaliku.
4. den:Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK , mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI .
5. den:Pobyt u moře , individuální volno – možnost návštěvy centra Kuşadasi.
6. den:Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu , Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavičí vrch , místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. MILÉT , významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA , slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
7. den:Pobyt u moře , individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží.
8. den:Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných "Bavlněný zámek". Ubytování v okolí Pamukkale.
9. den:Ráno odjezd do ISTANBULU , města protnutého Bosporskou úžinou a posetého kopulemi a minarety. Ubytování a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu , Večeře v centru města.
10. den:ISTANBUL , celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet (UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je "starý Istanbul". Hagia Sofia nejpůsobivější památka starého Istanbulu "chrám Boží moudrosti", Modrá mešita s šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác Topkapi , plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj. Večeře v centru města, návrat na hotel v Istanbulu.
11. den:Dokončení prohlídky ISTANBULU , návštěva Velkého bazaru – Kapali Çarşi, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami. Odjezd do republiky.
12. den:Předpokládaný návrat v poledních hodinách do ČR.
mapka - Turecko Poznávací zájezd do Turecka - Didyma Poznávací zájezd do Turecka - Efés Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Galata Tower Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Modrá Mešita Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Velký bazar Poznávací zájezd do Turecka - Pamukkale Turecko - Istanbul Turecko - Istanbul Turecko - Istanbul Turecko - Pergamon

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 6x večeři,
 • 9x snídani,
 • 9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x ubytování u moře),
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžkový pokoj 3900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • bakšišné cca 20 €,
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. služby,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 480 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,11 Kč
euro 25,69 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí