CK Pohoda Velká Británie Zájezd č. RE/GB558-21

Anglie - Magický Cornwall

Velká Británie
Anglie
Navštivte s námi magický Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj, který…

8Počet dnů:

15.08.2021Termíny od:

27 990 Kč Cena od:

8 - denní zájezd

Navštivte s námi magický Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj, který se může pochlubit krásnou krajinou a nejúchvatnějšími pobřežními lokalitami z celé země, které jsou poseté památkami po předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspirací, které stály u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka. Poznávací zájezd do Anglie nám nabídne největší zajímavosti Cornwallu, který disponuje rozmanitou a krásnou přírodou. Severní pobřeží hrabství má drsný, divoký ráz, je vystaveno větrům vanoucím z Atlantiku a na mnoha místech je tvořeno útesy. Jižní pobřeží je naopak plné písečných pláží a zátok, díky kterým je vyhledávanou turistickou destinací.

Poznávací zájezd do Anglie - magický Cornwall provází Irena Sedláková, Lenka Unzeitigová

Bristol - Exeter - Brixham - Plymouth - NP Dartmoor - Princetown - Postbrige - Tintagel - Bodmin Moor - Lanhydrock - hrad St.Michael´s Mount - Penzance - Minack Theatre - Land´s End - St.´Ives - Cape Cornwall - Glastonbury - Wells

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 15.08. - 22.08. Odjezd L2, L3

Letecky Praha – Bristol – Praha, dále pak doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Ve večerních hodinách odlet z Prahy do BRISTOLU , předpokládaný přílet kolem 23.00 hod., ubytování.
2. den:Navštívíme historické centrum hrabství Devon EXETER , prohlídka historického centra vč. jedinečné katedrály sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. Přejedeme do pobřežní oblasti jižního Devonu - navštívíme přístavní městečko BRIXHAM , plachetnice Golden Hind kapitána Drakea, malebné hospůdky s čerstvými rybami. PLYMOUTH , město s bohatou historií mořeplavby, převážně tudorovská přístavní čtvrť Barbican , odkud vypluli Otcové poutníci (Pilgrim Fathers) v roce 1620 na lodi Mayflower do Nového světa, návrší Plymouth Hoe.
3. den:Národní park DARTMOOR , dějiště románu Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský, krajina jakou byste nečekali - jedna z nejdivočejších a člověkem nejméně dotčených lokalit v celé Anglii. Lehká turistika v národním parku - nejvýše položená osada v Anglii PRINCETOWN , legendární věznice - miniaturní vesnice POSTBRIGE , ležící v samém středu NP, středověký žulový most, procházka kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Návrat na ubytování.
4. den:Odjezd do jižní části Cornwalu . Městečko Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT , příjemné městečko PENZANCE na okraji zátoky Mount´s Bay, romantické divadlo na útesech nad jednou z nejkrásnějších anglických pláží MINACK THEATRE , mys LAND´S END , nejzápadnější bod Anglie, malebné pobřežní, nekonečné výhledy na Atlantský oceán.
5. den:Podmanivé a umělci vyhledávané ST. IVES , fotogenický přístav, strmé uličky, četné galerie a prodejny řemeslných výrobků, oblíbené centrum surfařů. CAPE CORNWALL , vycházka k romantickým útesům s pozůstatky důlních staveb Botallack Mine. Návrat na ubytování.
6. den:Po snídani odjedeme do západní části CORNWALLU . Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL , obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu vysoko na návrší. Pokračujeme do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR s muzeem pašeráctví a dějištěm románu Daphne du Maurier Hospoda Jamajka - Jamaica Inn. Na závěr dne prohlídka skvěle zachovalého viktoriánského sídla a udržovaných zahrad LANHYDROCK .
7. - 8. den:Rozloučíme se s jihem Anglie, navštívíme opatství GLANSTONBURY , kraj zahalený tajemstvím a opředený mýty o králi Artušovi, tajemný AVALON , kde byl údajně král Artuš pohřben. Lehký výstup na GLASTONBURY TOR , na vrcholku 160 m vysokého kopce se tyčí středověký kostel sv. Michala - světce spojovaného s vyvýšenými místy, domnělá brána do podsvětí. Zastavíme v nejmenším anglickém katedrálním "city" - městečku WELLS , prohlídka známé katedrály, uličky Vicars´Close a odpoledne odlet do Prahy. Předpokládaný přílet ve večerních hodinách.
mapka - Cornwall Poznávací zájezd Anglie - Cornwall Poznávací zájezd Anglie - Cornwall Poznávací zájezd Anglie - Cornwall Poznávací zájezd Anglie - Cornwall - Land´s End Poznávací zájezd Anglie - Cornwall - Lanhydrock Poznávací zájezd Anglie - Cornwall - NP Dartmoor Poznávací zájezd Anglie - Cornwall - St Michael's Mount Poznávací zájezd Anglie - Cornwall - St. Ives Poznávací zájezd Anglie - Cornwall - St. Ives Poznávací zájezd Anglie - Cornwall - St. Michael Mount Poznávací zájezd Anglie - Cornwall, jižní pobřeží Poznávací zájezd Anglie - Cornwall, úchvatné pobřeží Poznávací zájezd Anglie - Dartmoor Poznávací zájezd Anglie - Dartmoor Poznávací zájezd Anglie - Glastonbury Poznávací zájezd Anglie - Glastonbury Poznávací zájezd Anglie - jižní pobřeží Cornwallu Poznávací zájezd Anglie - Wells - katedrála

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 6x snídani,
 • 6x ubytování hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu klim. autokarem (minibusem) v Anglii,
 • leteckou přepravu Praha - Bristol - Praha,
 • letištní taxy,
 • průvodce CK
 • transfer z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 5200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • Bodmin Moor - Jamaica Inn (museum pašeráků) - L3,95; senioři a děti L2,95
 • Bodmin Moor - sídlo Lanhydrock a zahrady - L16,45; děti L8,25
 • brambory 1kg - od L0,90 nebo h ranolky od L0,70
 • brokolice, cibule 1kg - od L0,50
 • celé kuře - od L5,00
 • coca-cola 2L - od L1,50
 • čaj - od L0,90
 • čedar 350g - od L2,00
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Exeter - katedrála - L4,00; senioři 60+ a děti do 18 let L3,00; děti do 5 let vstup zdarma
 • Fakultativní příplatek:
 • Glanstonbury - opatství - L5,00; děti L3,00
 • káva Costa Coffee - od L3,00
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 530 Kč,
 • krabička cigaret - od L6,00
 • kuřecí řízky 500g - od L3,00
 • losos kousek - od L2,50
 • Marazion - St. Michel Mount - L9,50 hrad; L15,00 hrad + zahrady; plavba L6,00 (skupinové ceny)
 • máslo - L1,00
 • mléko 1L - od L1,00
 • mleté maso - od L2,80
 • Národní park Dartmoor - muzeum, věznice - L7,50; senioři 60+ a studenti L6,00; děti do 18 let vstup zdarma
 • Národní park Dartmoor - vodopády Lydford Gorge - L5,00; děti L2,50
 • pivo - od L3,00
 • Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • smetana - od L0,60
 • šunky, salámy a párky - od L1,00
 • těstoviny L1,50 + omáčka na těstoviny od L1,00
 • Tintagel - hrad krále Artuše - L14,50; senioři 65+ a studenti L13,10; děti ve věku 5-17 let L8,70, děti do 5 let zdarma
 • toastový chléb - od L1,00
 • UPOZORNĚNÍ
 • vajíčka 12ks - L2,30
 • víno 1L - od L4,50
 • voda 1,5L - od L1,00
 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Wells - katedrála - L7,00 (skupinové ceny)

Anglie

Anglie je největší ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Je z nich také nejlidnatější; obývá ji 52 milionů obyvatel, tj. zhruba 90 % celkové populace. Anglie leží na ostrově Velká Británie a sousedí s Walesem na západě a se Skotskem na severu. Západně od ní se nachází Severní Irsko a Irsko a jihovýchodně Francie a Normanské ostrovy.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,48 Kč
euro 25,51 Kč
Chorvatsko kuna 3,40 Kč

Počasí