CK Pohoda Francie Zájezd č. RE/FR546-21

Francie - Od La Rochelle Až K Bordeaux

Francie

Oblíbený poznávací zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický…

8Počet dnů:

23.07.2021Termíny od:

30 990 Kč Cena od:

8 - denní zájezd

Oblíbený poznávací zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický přístav Tří Mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok, plavba kolem pevnosti Boyard, ostrov Ré plný květin s Vaubanovou pevností Unesco. Ostrov Aix, kde byl internován Napoleon, shlédneme největší repliku historické lodi, kterou se plavil La Fayette na pomoc Washingtonovi. Projedeme se vinicemi, uvidíme soutok dvou velkých řek u Bordeaux, kde nás čekají vinné ochutnávky, romantické výhledy a seznámíme se s historií "největšího Brňana 17. století", narozeného v La Rochelle.

Poznávací zájezd do Francie provází Mgr. Jana Amadou, garance skupiny max. 10 osobLa Rochelle – ostrov Aix – ostrov Île de Ré: Saint Martin de Ré, La Flotte – La Rochelle – Rochefort – Talmont Sur Gironde – Blaye – Saint-Emillion – Dune du Pilat – Bordeaux

Doporučujeme: toulky jedinečným La Rochelle
jedna z nejkrásnějších vesnic Francie Talmont sur Gironde
Dune du Pilat v Biskajském zálivu
pláže a koupání na ostrově Aix
vodní zrcadlo v Bordeaux
Rochefort a replika plachetnice Hermiéna
ostrov květin a rybářů Île de Ré

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x La Rochelle, 3x Bordeaux)

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 23.07. - 30.07. Odjezd L2, L3

V ceně je doprava letecky do Paříže a zpět z Bordeaux, vlak TGV Paris – La Rochelle, místní pronajatý bus 5.+6. den programu, místní bus po ostrově Ré. V ceně není MHD v Bordeaux.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:1. den zájezdu: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do Paříže a přejezd vlakem TGV PARIS do LA ROCHELLE , ubytování. Dle časových možností společná procházka podvečerním přístavem. 2. den zájezdu: Relax a koupání na ostrově Aix. Na putování po Akvitánii a naladění se na prázdninový režim nejdříve nabereme síly na nedalekém ostrově. Společná plavba na ostrov AIX , jejíž cesta vede kolem známé pevnosti BOYARD . Čeká nás celodenní odpočinek s vyhlášenou oázou klidu na rozsáhlých plážích, bez aut, bez bankomatů. 3 km dlouhý ostrov ve tvaru "croissantu" lze obejít i pěšky cca za 3-4 hodiny. Návštěva Napoleonského muzea , připomínající pobyt císaře Napoleona před jeho deportací na sv. Helenu. Předměty a obrazy pocházejí z doby, kdy byl ještě mladým konzulem či naopak nemocí sužovaným císařem na ostrově. Uvidíme např. jeho posmrtnou masku nebo si můžeme zakoupit jeho oblíbený parfém, na jehož výrobě se na Sv. Heleně sám podílel. Na ostrově se nachází i jedna z Vaubanových pevností, Muzeum a butik s perletí a africké muzeum , ale zejména rozsáhlé pláže na koupání . Navečer návrat lodí do La Rochelle. 3. den zájezdu: Po snídaní se busem přepravíme po 3 km dlouhém mostě na OSTROV ÎLE DE RÉ , ostrov květin, rybářů, bílých domků a zelených okenic. Symbolem ostrova jsou oslíci. Kosmetické produkty z oslího mléka, z jehož blahodárných účinků se těšila např. již princezna Kleopatra, se dají v místních obchůdcích zakoupit. Ostrov má 12 obcí, z nichž tři nesou označení "nejkrásnější vesnice Francie"/ les plus beaux villages de France ". Navštívíme SAINT MARTIN DE RÉ, historické hl. město ostrova s pevností UNESCO od slavného stavitele Ludvíka XIV. Vaubana , jehož stavby se nacházejí po celé Francii. Centrum obce tvoří malebný přístav se spoustou obchůdků, míst k posezení a křivolaké pestré uličky, které si nás svým šarmem podmaní. Z místního kostela St. Martin de Ré se naskýtá krásná vyhlídka na celý ostrov. Odpoledne se přesuneme do další malebné obce na ostrově LA FLOTTE s kostelem sv. Kateřiny. Středověký trh, uličky vyzdobené květinami, přístav a nedaleká pláž s téměř středomořskou promenádou nabídnou příjemné zakončení dne. Společný návrat na hotel do La Rochelle. 4. den zájezdu: Prohlídka hl. města departmánu Charente-Maritime LA ROCHELLE , starobylý přístav s věžemi St. Nicolas a tzv. De La Chaine , které přežily velké obléhání a bourání hradeb po dobytí kardinálem Richelieu 1628. Historické jádro se středověkými domy, renesančními arkádami, paláce z 18. století či původní dláždění ulic si vysloužilo přezdívku " muzeum pod širým nebem ". Dopoledne prohlídka centra města se zachovalou bránou, tzv. Grosse Horloge , renesanční radnicí, kostelem Sv. Saveur a přes místní tržnici dojdeme až ke katolické katedrále sv. Ludvíka, která byla dříve protestanským chrámem. Zastavíme se na kávu ve vyhlášené stylové kavárně Café de la paix, oblíbené místo George Simenona a dalších hvězd. Neopomeneme projít kolem rodného domu Raduit de Souches a společně navštívíme Protestantské muzeum , kde je hrdinnému obránci Brna věnována od r. 2018 menší vitrína. V odpoledních hodinách individuální program k návštěvě dalších místních muzeí např. Akvária, Mořského muzea, Muzea Nového světa, Muzea automatů aj. v případě přílivu návštěva městské pláže. 5. den zájezdu: Zastávka u spojovacího mostu PASSERELLE , jenž ponese jméno po Raduit de Souches, a jehož inaugurace je plánována na podzim 2019. Poté definitivně opustíme La Rochelle a budeme směrovat na jih. První zastávkou bude přístav ROCHEFORT při ústí řeky Charente, kde kotví největší dřevěná replika plachetnice ve Francii v původní velikosti zvaná Hermiéna , která na konci 18. stol. vyplula s markýzem La Faeyettem pomoci Georgi Washingtonovi v boji proti Angličanům za nezávislost. Poté sjedeme k Atlantickému pobřeží do jedné z nejkrásnějších vesnic Francie TALMONT SUR GIRONDE , do rybářské vesničky na skalnatém výběžku s výhle
Poznávací zájezd Franci - přístav La Rochelle Poznávací zájezd Francie - La Rochelle Poznávací zájezd Francie - Blaye Poznávací zájezd Francie - Blaye Poznávací zájezd Francie - Bordeaux Poznávací zájezd Francie - Bordeaux Poznávací zájezd Francie - Dune du Pilat Poznávací zájezd Francie - kraj Bordeaux Poznávací zájezd Francie - La Rochelle Poznávací zájezd Francie - La Rochelle Poznávací zájezd Francie - La Rochelle Poznávací zájezd Francie - La Rochelle - plachetnice Hermiéna Poznávací zájezd Francie - městečko Rochefort Poznávací zájezd Francie - pevnost Boyard Poznávací zájezd Francie - Rochefort Poznávací zájezd Francie - Rochefort Poznávací zájezd Francie - Saint Emillion Poznávací zájezd Francie - Talmont sur Gironde - kostel sv. Radegondy

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 7x snídani,
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x La Rochelle, 3x Bordeaux),
 • dopravu místním pronajatým busem 5. a 6. den,
 • jízdenku z hotelu na letiště v Bordeaux,
 • leteckou přepravu přepravu Praha – Paříž, Bordeaux – Praha vč. letištních tax a poplatků,
 • lodní lístky na ostrov Aix,
 • místní dopravu na ostrově Ré,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK
 • vlak TGV z Paříže do La Rochelle,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 6900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • a vše ostatní co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Akvárium La Rochelle - od 16,50 €
 • Blaye
 • Bordeaux
 • Bunkr de La Rochelle (2.svět. válka) 8 €, děti 5-12 let 6 €
 • citadela - zdarma St. Emillion
 • Cité du Vin od 20 €
 • degustace vína s možností nákupu cca 7 € (předpokládá se aspoň min. nákup)
 • fakult. výlety,
 • Fakultativní příplatek:
 • hodinová plavba po Garonně 13 € (nutná rezervace předem v CK)
 • Chateau Tayac
 • klášterní sklepy v tuk tuk s degustací 20 €
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč,
 • královská věž 2 €
 • La Rochelle
 • místní doprava 1,70 € / 1 jízda (60min), 3 € / 2 jízdy, 13,70 € / 10 jízd, 5 € / 1 den (24h)
 • místní dopravu (MHD),
 • Monolitický kostel ve skále - 9 €
 • Mořské námořní muzeum 14 €
 • Museum Ernest Cognacq (historie ostrova, sbírky námořní, Vaubanovy makety.) 4 €, do 18 let zdarma
 • Muzeum automatů - 12 €, děti 3-17 let 8 € , skupinové (min.10os.) 10 €
 • Muzeum moderního umění 7 €
 • Muzeum nového světa 6 €, skupinové (min.10os.) 4 €
 • Muzeum přírodních věd 5-7 € dle výstav
 • Muzeum přírodních věd 6 €, skupinové (min.10os.) 4 €
 • Muzeum výtvarných umění 5 €
 • Námořní muzeum 9 €, děti 4-18 let 6,50 €
 • Napoleonské muzeum 4,50 €, studenti 3 €
 • Národní celní muzeum 4 €, senioři a studenti do 25 let 2 €
 • návštěva arsenálu včetně lodi Hermione 20 €
 • Ostrov Aix
 • pevnost Liédot 4 €
 • pronájem kol na ostrově - 1 hod 7 € až den 12 € Ostrov Ré
 • pronájem kola - den 19 €, půlden 9 € /dle dispozice
 • Protestanské muzeum (s vitrínou "největšího Brňana") 5 €, skupinové (min.10os.) 4 € , 18-23 let 2,50 € , do 18 let zdarma
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč,
 • Rochefort
 • tuk tuk městem či vinicemi 12 €, s degustací 25 €
 • turistický vláček 7 €, s degustací 11 €
 • Vaubanovo opevnění zdarma
 • Věž Pey Berland u katedrály St. André 6 €, skupinové (min.20os.) 5 €
 • Věž St. Michala s kryptou 5 €
 • Věže La Rochelle - jedna 6 €, dvě 7 €
 • vstupné,
 • výstup na vyhlídkovou zvonici kostela St. Martin de Ré cca 3 €

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,48 Kč
euro 25,51 Kč
Chorvatsko kuna 3,40 Kč

Počasí