CK Pohoda Slovensko Zájezd č. RE/SK690-21

Bratislava - Vídeň - Budapešť

Slovensko

Trvale oblíbený poznávací zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela…

4Počet dnů:

06.05.2021Termíny od:

5 879 Kč Cena od:

4 - denní zájezd

Trvale oblíbený poznávací zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si ve Velkém Mederu, kde se nachází známé slovenské termální lázně.

Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

Doporučujeme: relaxace v termálních lázních
vyhlídková plavba po Dunaji z Bratislavy do Vídně
starosvětské kouzlo Budapešti

Ubytování: ano

hotel***

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v Bratislavě - hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 06.05. - 09.05. Odjezd B, F
12.08. - 15.08. Odjezd B, F

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Vážení přátelé, dovolujeme si upozornit, že z důvodů covidových opatření Slovenské republiky, mohou uvedený zájezd prozatím absolvovat pouze plně naočkovaní turisté . V souvislosti se stále se měnící situací může být i program zájezdu pozměněn, avizované návštěvy z programu zájezdu budou dodrženy. 1. den zájezdu: Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY . Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města , Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad , tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubytování v hotelu v Bratislavě. 2. den zájezdu: Celodenní výlet do BUDAPEŠTI , jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA , hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ , impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva zdejších termálních lázní . Večer návrat na ubytování. 3. den zájezdu: Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER . Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování. 4. den zájezdu: Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji . Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána , Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - "město ve městě", najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
Poznávací zájezd - Rakousko - Vídeň, Hofburg Poznávací zájezd - Maďarsko, Budapešť Poznávací zájezd - Maďarsko, Budapešť Poznávací zájezd - Maďarsko, Budapešť Poznávací zájezd - Rakousko - Vídeň, budova Opery Poznávací zájezd - Rakousko - Vídeň, letní sídlo knížete Eugena Savojského Belvedere Poznávací zájezd - Rakousko, Vídeň Poznávací zájezd - Rakousko, Vídeň Poznávací zájezd - Rakousko, Vídeň Poznávací zájezd - Rakousko, Vídeň Poznávací zájezd - Rakousko, Vídeň Poznávací zájezd - Slovensko - Bratislava Poznávací zájezd - Slovensko, Bratislava Poznávací zájezd - Slovensko, Bratislava Poznávací zájezd - Slovensko, Bratislava Poznávací zájezd - Slovensko, Bratislava

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 3x snídani,
 • 3x ubytování v Bratislavě - hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu klim. autobusem,
 • lodní lístek Bratislava – Vídeň,
 • pobytovou taxu
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1700 Kč,
 • 3x večeře 800 Kč,
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní služby,
 • komplex pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 160 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,64 Kč
euro 25,38 Kč
Chorvatsko kuna 3,39 Kč

Počasí