CK Pohoda Rusko Zájezd č. RE/RUS521-21

Rusko - Moskva A Petrohrad

Rusko

Jeden z nejúspěšnějších poznávacích zájezdů za poznáním dvou výjimečných metropolí…

7Počet dnů:

26.07.2021Termíny od:

28 990 Kč Cena od:

7 - denní zájezd

Jeden z nejúspěšnějších poznávacích zájezdů za poznáním dvou výjimečných metropolí Ruska. Petrohrad, jenž byl carem Petrem I. Velikým budován coby okno do Evropy. Město, které pro svou velkolepost a nádheru nemá srovnání. Shlédneme skvostné stavby vč. Ermitáže s Briliantovou a pokladnicí, zlatem oslňující Petrodvorce. V Puškinu si prohlédneme legendární Carskoje Selo s Jantarovou komnatou. Moskva nám učaruje historickými klenoty, jako Kreml s kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů, vč. nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu. V duchovním centru Ruska Sergijev Posad navštívíme Trojickosergijevský klášter. Toto je naše pozvání na poznávací zájezd Moskva a Petrohrad.

Poznávací zájezd Moskva a Petrohrad provází PhDr. Tomáš Jeřábek .

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Petrohrad je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice. V době zimního času má Petrohrad o 2 hodiny více než ČR.

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě)

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 14.06. - 20.06. Odjezd L2
26.07. - 01.08. Odjezd L2
23.08. - 29.08. Odjezd L2

letecky na trase Praha - Moskva, zpět Petrohrad - Praha, po destinaci se budeme pohybovat autobusem a vlakem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Ráno odlet s průvodcem z Prahy. Přílet do MOSKVY , transfer do hotelu, ubytování. První část prohlídky nejvýznamnějších památek města.
2. den:Návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský , Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici moskevského Kremlu - Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního, nedávno zpřístupněného Diamantového fondu , kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka největšího pravoslavného chrámu světa Krista Spasitele , památník Petra Velikého, komplex Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého , mausoleem V. Lenina a obchodním domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci – Varvarka, Iljinka, Dmitrovka. Večerní procházka po nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat . Večer návrat do hotelu.
3. den:Výlet na sever od Moskvy – pravoslavný "Vatikán" SERGIJEV POSAD – návštěva Trojickosergijevského kláštera (UNESCO), nejvýznamnější klášter v Rusku, úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele , nad klášterními vraty velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největší klášterní komplex Moskvy s velkolepou barokní zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky . Novoděvičí hřbitov "ruský Slavín" s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…) Večer 4hodinová cesta rychlovlakem do Petrohradu. Transfer z nádraží do hotelu.
4. den:Celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO). Město se rozkládá na nespočtu ostrovů v široké deltě řeky Něvy do Finského zálivu. Díky své přírodní poloze, velkoleposti a nádheře svých památek nemá srovnání s jiným městem Evropy. Navštívíme Zaječí ostrov , historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobka P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. ERMITÁŽ (Zimní palác) , jedno z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží s bezkonkurenční sbírkou uměleckých pokladů, včetně Briliantové klenotnice a expozic v budovách Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty Petrohradu. Večer návrat na nocleh.
5. den:Půldenní výlet do městečka PUŠKIN , jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo . Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU . Návrat do PETROHRADU , Křižník Aurora spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě . Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
6. den:Výlet do impozantního palácového a parkového komplexu PETRODVORCE , letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, odpoledne pak náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka , z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt , nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera , naproti Zimnímu paláci.
7. den:Snídaně, transfer na letiště a odlet do Prahy.
Poznávací zájezd do Ruska - Moskva, Bolšoj Teatr Poznávací zájezd Moskva Poznávací zájezd Moskva - katedrála Christ the Saviour Poznávací zájezd Moskva - Kreml Poznávací zájezd Moskva - Kreml Poznávací zájezd Moskva - metro Komsomolskaya Poznávací zájezd Moskva - Rudé náměstí a chrám Vasila Blaženého Poznávací zájezd Rusko - Moskva, Rudé náměstí a chrám Vasila Blaženého Poznávací zájezd Rusko - Petrodvorce Poznávací zájezd Rusko - Petrohrad Poznávací zájezd Rusko - Petrohrad Poznávací zájezd Rusko - Petrohrad - Alexander Pušikn - Arts Square Poznávací zájezd Rusko - Petrohrad - Ermitáž Poznávací zájezd Rusko - Petrohrad - Petrodvorce Poznávací zájezd Rusko - Petrohrad - Petropavlovská pevnost Poznávací zájezd Rusko - Petrohrad - Zimní palác

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 6x snídani formou bufetu,
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě),
 • dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí (povinné z důvodu vyřízení víza),
 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Petrohrad - Praha,
 • letištní taxy a poplatky,
 • lístek rychlovlakem Moskva - Petrohrad,
 • průvodce CK
 • transfery z/na letiště a z vlaku na hotel,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk .pokoj 5100 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 5x večeře 1800 Kč (mimo 3. dne)
 • Balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí, vč. povinného průvodce a sluchátek
 • Balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí, vč. povinného průvodce a sluchátek
 • Balíček vstupů Kreml 2100 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek
 • Balíček vstupů Kreml 2100 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek
 • Fakultativní příplatek:
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč,
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budeme včas informovat)
 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem
 • Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem

Slevy

 • BONUS vstupné do Jantarové komnaty zdarma při objednání zájezdu do 10.2.2021

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,64 Kč
euro 25,38 Kč
Chorvatsko kuna 3,39 Kč

Počasí