CK Pohoda Estonsko Zájezd č. RE/RUS517-21

Rusko - Petrohrad, Finsko

Estonsko

Letecký poznávací zájezd přes Pobaltí a Finsko do Petrohradu. Pobaltské republiky…

10Počet dnů:

04.06.2021Termíny od:

28 590 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Letecký poznávací zájezd přes Pobaltí a Finsko do Petrohradu. Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého poznávacího zájezdu.

Tallinn - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce - Puškin - Pskov - Riga

Letecký poznávací zájezd do Pobaltí, Finska a Petrohradu provází PhDr. Tomáš Jeřábek , kvalifikovaný historik umění

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Petrohrad je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice. V době zimního času má Petrohrad o 2 hodiny více než ČR.
Ve Finsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě je oproti ČR +1 hodina.

Ubytování: ano

hotely

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9x snídaně převážně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 04.06. - 13.06. Odjezd L2
02.07. - 11.07. Odjezd L2
06.08. - 15.08. Odjezd L2

letecky na trase Praha – Riga – Praha, po destinaci se budeme pohybovat lux. klim. autobusem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy do RIGY, transfer do hotelu, ubytování.
2. den:Idividuální volno, možná prohlídka Rigy, odpoledne připojení k autobusové skupině. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město Pärnu – ubytování v hotelu.
3. den:Po snídani cesta do TALLINNU (UNESCO), hlavního města Estonska, na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V podvečer trajekt z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.
4. den:Hlavní město Finska HELSINKY , prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI , vstupní brána do finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.
5. den:Jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA , usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA . V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU , ubytování a osobní volno.
6. den:PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž , jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov , historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.
7. den:Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE , prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě . Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
8. den:Městečko PUŠKIN , jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo . Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do města PSKOV , jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.
9. den:Brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra , ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců , trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Večer ubytování v Rize.
10. den:Snídaně, transfer na letiště v Rize a odlet do Prahy.
Estonsko - Tallin Finsko - Helsinky Litva - Riga Poznávací zájezd - Petrohrad, Petropavlovská pevnost Rusko - Petrohrad Rusko - Petrohrad Rusko - Petrohrad Rusko - Petrohrad - katedrála Petra a Pavla - Palácový most Rusko - Petrohrad - katedrála sv. Izáka Rusko - Petrohrad - Palácové náměstí Rusko - Petrohrad - Palácové náměstí - Alexandrijský sloup Rusko - Petrohrad, Uspenská katedrála Rusko - Pskov Rusko - Puškin - Kateřinský palác

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 9x snídani většinou formou bufetu,
 • 9x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem v průběhu zájezdu,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí (povinné z důvodu vyřízení víza),
 • leteckou přepravu Praha – Riga – Praha vč. let. tax a poplatků,
 • průvodce CK
 • trajekt Tallinn – Helsinky,
 • transfer z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 6800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • Fakultativní příplatek:
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. Komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem)
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budeme včas informovat)
 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,64 Kč
euro 25,38 Kč
Chorvatsko kuna 3,39 Kč

Počasí