CK Pohoda Nizozemí Zájezd č. 402

Benelux

Nizozemí
Brusel, Bruggy, Madurodam, Delft, Kinderdijk, Keukenhof - květinový park, Amsterdam
Belgie má své kouzlo v romantických městech jako jsou Bruggy, Gent, kulturními památkami…

6Počet dnů:

06.05.2023Termíny od:

8 490 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Belgie má své kouzlo v romantických městech jako jsou Bruggy, Gent, kulturními památkami se pyšní i hlavní město Brusel. Na jihovýchodě sousedí s Belgií Lucemburské velkovévodství zajímavé nejen svou přírodní polohou. Zájezd Vás též zavede na romantická a pozoruhodná místa Holandska.

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Program zájezdu

1. den:Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den:Návštěva překrásně položeného LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) - hlavní město s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi.
3. den:BRUGGY (UNESCO) - stavební skvost Belgie. Belgické Benátky s velkým množstvím malebných kanálů mezi historickými budovami, po kterých se konají vyhlídkové plavby. GENT - staré hlavní město Flander s velkým počtem dochovaných památek.
4. den:Skanzen 19 větrných mlýnů KINDERDIJK (UNESCO). DELFT - někdejší sídelní město holandských hrabat proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). Park MADURODAM - ukazuje Holandsko v miniatuře a také to, co by jinak zůstalo nepoznané.
5. den:KEUKENHOF - nejvyhlášenější holandská květinová zahrada. AMSTERDAM (UNESCO) - nádherné město nazývané "Benátkami severu" pro své malebné uličky a kanály (grachty).
6. den:Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.
Amsterdam 1 Amsterdam 5 Amsterdam 9 Bruggy 6 Brusel 1 Brusel 3 Brusel 4 Brusel 5 Delft 5 Gent 3 Gent 6 Gent 7 Gent 8 Holandsko - květiny Holandsko kytky Holandsko-mlyny IMG_6586 IMG_6588 Lucemburk 1 Lucemburk 2

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní cena
03.05.2023 08.05.2023 6 8 490 Kč momentálně není k dispozici
06.05.2023 11.05.2023 6 8 490 Kč rezervovat

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
  • 3x snídaně

Cena nezahrnuje

  • Nutná rezervace předem (nejpozději měsíc před odjezdem) těchto vstupů, které se musí předem z CK zarezervovat, platba na místě v eurech:
  • Větrné mlýny Kinderdijk - cca 12 €
  • květinový park Keukenhof - cca 18 €

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 240 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 2400 Kč)

Brusel

Hlavní město Belgie a centrum historického Brabantska, sídlo panovníka, a od 1.1.1989 i jedna z autonomních oblastí v rámci federativního uspořádání státu (Vlámsko, Valonsko a Brusel). Leží téměř uprostřed státu na řece Senne, řečiště v centru města však bylo v 19.stol. kanalizováno. Moderní velkoměsto s četnými historickými památkami i novodobou moderní architekturou je i "nezelenějším" městem Evropy. Může se pochlubit 900 ha parkových ploch a 1700 ha lesů. Brusel se postupně stal sídlem několika univerzit, vysokých škol a významných kulturních zařízení. Počtem mezinárodních a nadnárodních společností - jako jsou NATO, EU, EURATOM, CECA aj. - předčí Londýn i Paříž a v počtu diplomatických sborů je druhý za Washingtonem. V Bruselu je tak možno potkat občany více než 120 národností. Podle pověsti tu byla kolem r.580 postavena kaple na ostrůvku řeky Senne, koncem 10.stol. hrad na ostrově St-Géry, kolem něhož vzniklo v bažinách (broek) hradiště (sella) a z tohoto franckého pojmenování se později odvodil název města. Roku 1948 tu byl podepsán tzv.Bruselský pakt, který v r.1950 splynul s NATO. V r.1935 se v Bruselu poprvé konala Světová výstava. Pro účely druhé Světové výstavy konané v Bruselu - EXPO 58 v r.1958 bylo postaveno Atomium, které se pak stalo nejen symbolem výstavy, ale i celého města. Od 60.let minulého století vyrůstá postupně mezi Lucemburským nádražím a Leopoldovou čtvrtí tzv.Evropská čtvrť s budovami významných organizací. Pamětihodnosti města: Královské náměstí (Place Royale) ve stylu Ludvíka XVI., Grand Place (Velké náměstí) je nejvýznamnějším architektonickým celkem v Bruselu. Vzniklo ve 12.stol. v místech tradičního trhu a je považováno za jedno z nejkrásnějších náměstí na světě vůbec. Nejhezčí dekorací se náměstí stává každoročně 2 dny koncem června pro vyvrcholení slavnosti Ommegang., Kostel St.-Jacques-sur-Coudenberg., Muzeum starého umění., Muzeum moderního umění., Královská knihovna., Kongresový palác., Královský palác (Palais Royal), klasicistní budova z 18.stol., která stojí na kopci Coudenberg, odkud se po staletí vládlo. Dnes sídlo krále, při jeho přítomnosti vlaje státní vlajka., Parlament - bývalý Palais de la Nation., Cathédrale St.-Michel et Ste.-Gudule (katedrála) - hlavní bruselský chrám, postavený ve stylu brabantské gotiky (13.-15.stol.) na místě staršího románského kostela sv.Michala z r.1010., Zlaté cechovní domy obklopují náměstí Grand Place., Radnice (Hotel de Ville) dominuje náměstí Grand Place a je řazena mezi nejkrásnější gotické stavby v Evropě. Muzea: Městské muzeum Muzeum voskových figurín Muzeum krásného umění Královské muzeum armády a dějin vojenství Svět automobilů další zajímavosti města: BRUPARC - rekreační park, který zahrnuje veletržní areál Heysel s Palais de Contenaire, Atomium (model molekuly železa 165 miliardkrát zvětšený z oceli a hliníku, který sestává z 9 propojených koulí a průměru 18 m a celkové výšce 102 m a další části (Kinepolis, Océade atd.). V areálu parku také MINI-Europe - na ploše 2 ha soubor 350 modelů a animací nejdůležitějjších staveb a technických památek 70 měst států EU., Manneken-Pis ("čůrající panáček") - snad nejznámější bruselská soška.

Bruggy

Správní středisko provincie Západní Flandry má cca 120000 obyvatel a leží na řece Reye. Průplavy je propojeno s Gentem a přístavy Oostende a Zeebrugge. Malebné, historické město je jedno z nejpůvabnějších v Belgii a v Evropě vůbec. Římský most (3.stol.) přes řeku, která se vlévala do mořského ramene Zwin, dal sídlu pojmenování. Na přelomu 8.-9.stol. zde bylo skromné opevnění proti Normanům., v 9.stol. byl založen hrad a kolem něho se město rozrůstalo. Prosperita se projevila na rozvoji umění a těžila z ní i církev: zakládá řadu kláštěrů a opatství. Stejně jako Amsterdam i Bruggy jsou nazývány Benátkami severu. Hlavní stavební památky jsou soustředěny na dvou sousedících náměstích - Markt a Burg. Grote Markt (Velké náměstí) s pomníkem cechmistrů Jana Breydela a Pietera de Conincka je vymezeno četnými štítovými domy v gotickém , renesančním a barokním slohu., Halle (tržnice) - impozantní stavba z 13.-16.stol. s velkou zvonicí Halletoren či Belfort., Old Tolhuis (Stará celnice) na náměstí Jan van Eyckplein z r.1477., Burgplaats (Hradní náměstí) - do r.1434 zde stával hrad, poté dóm, zničený v r.1799. Dominantou náměstí je Stadhuis (radnice), nejstarší dochovaná radnice v Belgii z let 1376-1420., St.-Salvatorskathedraal (katedrála Spasitele) - gotická stavba., Středověké opevnění ze 13.-14.stol. se čtyřmi branami.

Madurodam

Madurodam, v těsné blízkosti Amsterdamu a květinových polí, je světově proslulým městečkem zmenšenin všeho, co může Holandsko nabídnout. V krásných květinových zahradách jsou umístěny všechny důležité holandské pamětihodnosti - sýrové trhy v Alkmaaru, Mírový palác v Haagu, Královský palác a Rijksmuseum v Amsterdamu a mnohé další, všechny zpracované do nejmenších detailů v měřítku 1:25. Madurodam je také velmi dynamický - větrné mlýny se otáčejí, lodě proplouvají kanály, požární technika hasí ohně v přístavu a moderní vlaky projíždějí městem na nejrozsáhlejší modelové železnici na světě. Dvě restaurace poskytují panoramatický pohled na Madurodam, zvláště když padá soumrak a rozsvítí se přes 50 000 malých světélek.

Delft

Kdysi sídlo holandských hrabat si zachovalo starobylý ráz. Malebnost historického centra dotvářejí grachty s přemostěními, úzké uličky, hrubá dlažba a půvabné štítové měšťanské domy. Pozdně gotický Nový kostel (1384 - 1510) s hrobkou Viléma I. Oranžského, zavražděného roku 1621 v Delftu; Oude Kerk (1240) s nádherným interiérem a hrobkou malíře J. Vermeera; Prinsenhof (15. století) s muzeem a Vojenské muzeum v bývalé zbrojnici Armamentarium. Tradice výroby delftské fajánse (Delfts Blauw) od 16. století - možnost navštívit keramičku. Nejstarší technická univerzita v Nizozemsku.

Kinderdijk

12 km severně od Dordrechtu je lokalita devatenácti větrných mlýnů postavených kolem roku 1740, které sloužily výlučně k přečerpávání vody a následnému vysoušení polderů. Dnes už pracují pouze v červenci a srpnu v sobotu odpoledne, jinak jen první sobotu odpoledne v měsíci podle větrných podmínek. Takto početné seskupení na malé ploše nemá ve světě obdoby.

Keukenhof - květinový park

Na jaře je Keukenhof nejvýznamnější květinovou atrakcí Holandska. V parku s rozlohou 32 hektarů rozkvétají po osm týdnů od března do května ve všech barvách duhy miliony tulipánů a jiných cibulovitých květin. V areálu je umístěna stálá výstava soch a v různých pavilonech pak výstavy obrazů a fotografií. Keukenhof představuje jako inspiraci pro zahrádkáře mj. i tematické zahrady, věnované barvám, vůním, renesančnímu a abstraktnímu stylu, vodě a ohraničení. Letní obdobou jarních zahrad je Zomerhof (Letní zahrada), otevřený od srpna do září. Představuje návštěvníkům všemožné druhy letních květin ve venkovních prostorách i uvnitř pavilonů.

Amsterdam

Je hlavním městem Nizozemí a má asi 1 000 000 obyvatel. Je však městem korunovačním, nikoli sídelním. Leží na řece Amstel a sítí důmyslných kanálů (grachtů) a průplavů je spojen se Severním mořem a řekou Rýnem. Po Rotterdamu je největším nizozemským námořním přístavem. Amsterodam je znám již od 8. stol. Ve 12. stol. zde byla malá rybářská osada, která dostala po postavení hráze na řece Amstel ve 13. stol. název Amstelredamme . V roce 1300 jí byla přidělena městská práva a ve 14. a 15. stol. se město stalo význačným členem hanzy. Od 17. stol. bylo centrem světového obchodu a financí, sídlem Východoindické a Západoindické společnosti. V této době se stalo také důležitým střediskem vzdělanosti a umění. V této souvislosti je nutno připomenout pobyt J. A. Komenského v 1. pol. 17. stol. Od r. 1795 je Amsterdam hlavním městem Nizozemí. Amsterdam je významným přístavem i průmyslovým centrem s rozsáhlými loděnicemi, řadou známých strojírenských a elektrotechnických závodů, dále chemickým, gumárenským, kožedělným, ropným a potravinářským průmyslem. Jsou zde také brusírny diamantů, známé již několik století po celém světě. I když si neuchoval svůj dřívější význam, zůstává Amsterdam stále střediskem mezinárodního obchodu s koloniálním zbožím a diamanty a soustřeďuje vlivné skupiny finančního kapitálu. Celé město je postaveno na dřevěných kůlech, zaražených až 18 m do hloubky, které zpevňují bahnité podloží. Reliéf města tvoří tři polokruhovité kanály – Herengracht, Keizersgracht a Prinsengracht. Kromě těchto hlavních je zde asi 100 dalších. Amsterdam je plný protikladů. V překrásných kulisách ze 17. století, protkaných sítí říčních kanálů (grachtů), se žije rytmem současnosti. Přestože se jedná o velkoměsto, vše je na dosah. Centrum města a „srdcem Nizozemí“ je označováno náměstí Dam, bývalé tržiště Amsterdamu. Uprostřed se tyčí 22 m vysoký Národní památník. Proti němu pak bývalá radniční budova postavená v letech 1648 – 1662 Jacobem van Campem na 13 000 kůlech v klasicistickém slohu. Dnes je nazývána královským zámkem a slouží jako oficiální budova pro reprezentační účely královské rodiny. Při prohlídce města návštěvníci většinou nevynechají dům Anny Frankové a také Historické židovské muzeum v budově Městské váhy z roku 1488. Nedaleko od centra města se pak nachází protestantský kostel Westerkerk. Jeho stavba byla započata r. 1620 a je v něm pohřben Rembrandt. Milovníci umění obzvlášť přitahuje Říšské muzeum, největší muzeum v zemi. Kromě děl starých mistrů nabízí úplný přehled o uměleckém a kulturním vývoji Nizozemí. Neobyčejně bohatá je sbírka pláten nizozemských malířů z 15. až 19. století. Mezi nimi především mistrovská díla Rembrandtova, Halsova a Vermeerova. Jsou zde také další muzea. Jedná se o muzum Vincenta Van Gogha a muzeum voskových figurín Madamme Tussaud. Pro mladé lidi je Amsterdam především symbolem tolerance a zábavy. Ať už se jedná o známou Red Light District Zone, pověstné coffee shops, či fotbal v podání amsterdamského Ajaxu. Ačkoliv zdaleka nepatří mezi největší evropská města, v mnoha aspektech je nepřekonatelný. A to v množství květů na ulicích a v parcích, v množství kol, kanálů a mostů nebo třeba Rembrandtových obrazů.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ČT: 10:00 - 17:00
ÚTERÝ: 12:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2023!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2023!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,93 Kč
euro 23,83 Kč

Počasí