CK Pohoda Nizozemí Zájezd č. NL580-24

Rotterdam - Gouda - Amsterdam

Nizozemí

Nizozemí (Holandsko), to je Amsterdam, tulipány, sýry, větrné mlýny, Rotterdam -…

6Počet dnů:

14.05.2024Termíny od:

9 990 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Nizozemí (Holandsko), to je Amsterdam, tulipány, sýry, větrné mlýny, Rotterdam - evropský Manhattan. Na naší cestě objevíme ale i tajemství wattového moře (část Severního moře mezi ostrovy a pevninou nazývající se Waddenzee, označující pobřežní mělčinu, která je za přílivu zaplavená a za odlivu naopak obnažená – přírodní památka UNESCO) a vydáme se lodí na idylicky venkovský ostrov Texel, který zatím uniká pozornosti většiny turistů, abychom zde načerpali nových sil na plážích s jemným bílým pískem, v přírodní rezervaci se zajímavou faunou a flórou (tuleni, divoké orchideje) a v malebných vesnicích.

Kinderdijk – Rotterdam – Gouda – Haarlem – Bergen – ostrov Texel - Amsterdam

Ubytování: ano

hotel ***

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 14.05. - 19.05. Odjezd A, B + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den:Ráno příjezd do KINDERDIJKU (UNESCO) – 19 větrných mlýnů postavených kolem roku 1740. Procházka krásnou krajinou po hrázích a kolem větrných mlýnů (UNESCO). Kolem poledne příjezd do největšího přístavního evropského města Rotterdamu – evropský Manhattan. Prohlídka města, které j e kombinací originální moderní architektury s mrakodrapy, ultra moderními stavbami a staré části města, která byla za 2. svět. války zničena těžkým bombardováním. Procházka centrem města, Starý přístav Oude Haven , historické lodě v přístavišti, jedinečná atmosféra, směs starého a nového designu, Kubuswoningen – krychlové domy - působivé stavby moderního Rotterdamu, Witte Huis (Bílý dům), Erasmův most a na závěr jeden ze symbolů města, vyhlídková věž Euromast , kam vyjedeme výtahem do výšky 101 m (zde můžeme vyjít na terasu, výhledy na přístav a město) a až do výšky 185 m nás dál vyveze otočný výtah Euroscoop – úchvatné pohledy s rozhledy až 30 km.
3. den:Typické kupecké město GOUDA - síť grachtů se štítovými domy, pozdně gotická křížová bazilika , vážní budova z roku 1668 s reliéfy vážení sýra na náměstí Markt, gotická radnice a návštěva slavných sýrových trhů. Pokračujeme do města HAARLEM – "malý Amsterdam" s velmi zachovalým historickým centrem, které je dokonce starší než centrum samotného Amsterdamu. Procházka starým městem vč. Grote Markt , které je považováno za nejkrásnější náměstí v celém Nizozemsku, kostel Sint Bavo (Grote Kerk - tedy velký kostel), radnice, štítové domy aj. Haarlem je městem plným zajímavé historie, ale rozhodně žije také přítomností. Je plné coffee shopů, klubů, tradičních hospod a barů, které lákají k příjemnému posezení. Na ubytování odjedeme na sever Holandska do historického městečka Bergen , kamenné ulice, historické domy a malebné náměstí s kostelem sv. Petra, autentická atmosféra Nizozemska.
4. den:Přejedeme do přístavu a trajektem se přepravíme na OSTROV TEXEL ve Waddenzee . Největší z nizozemských Západofríských ostrovů je dlouhý pouhých 25 km a široký 9 km. I přes svou malou rozlohu se ostrov vyznačuje značným množstvím rostlinných a živočišných druhů. Nezapomenutelný úvod do zdejší panenské přírody nabízí NP Duinen van Texel (NP Texelské duny), ptačí rezervace, kde se mísí slatiny a vřesoviště s dunami porostlými trávou. Navštívíme nekonečnou písčitou pláž s majákem z 19.stol . – symbol ostrova. S obyvateli a životem zdejšího moře se seznámíme v parku Ecomare , vynikající přírodní centrum, jež mapuje vývoj Texelu od poslední doby ledové. V jeho fascinujícím akváriu najdete druhy z Waddenzee (Wadského moře), například žraloky či tuleně. Od centra se rozbíhají přírodní stezky a pokud nám počasí dovolí, tak se za tuleni vypravíme lodí přímo na širé moře. K večeru návrat na hotel do Bergenu.
5. den:Po snídani odjedeme do korunovačního města AMSTERDAM , kde strávíme zbytek den. Projdeme náměstí Dam , Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) a fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd do ČR.
6. den:V ranních hodinách návrat do ČR.
Amsterdam - Rijksmuseum Holandsko - Amsterdam Holandsko - Amsterdam Nizozemsko - Amsterdam Nizozemsko - Amsterdam Nizozemsko - ostrov Texel Nizozemsko - Rotterdam - Het Witte Huis – nejstarší evropský mrakodrap Nizozemsko - Rotterdam, most Erasmus Poznávací zájezd Nizozemsko - ostrov Texel Poznávací zájezd Nizozemsko - ostrov Texel Poznávací zájezd Nizozemsko - Rotterdam Poznávací zájezd Nizozemsko - Rotterdam - Cubus dome

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • trajekt na ostrov Texel,
 • 3x ubytování v hotelu*** (1x Rotterdam, 2x Bergen – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím),
 • 3x snídani,
 • trajekt na ostrov Texel,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 3100 Kč,
 • 2x večeře v Bergenu 1100 Kč,
 • muzeum Van Gogh 570 Kč (záloha),
 • muzeum Van Gogh - do 18 let zdarma - nutná rezervace v CK,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z. r. 2023) – ceny v EUR (€)
 • Ostrov Texel - maják s vlastivědným muzeem 5,50 €
 • Ostrov Texel - park Ecomare 15 €
 • Amsterdam Plavba po grachtech - 20 €
 • Amsterdam Královský palác - 10 €
 • Amsterdam Nový kostel - 9 €
 • Amsterdam Starý kostel - 9 €
 • Amsterdam Rijksmuseum - 22,50 €
 • Amsterdam Brusírna diamantů - zdarma
 • Rotterdam Euromast - 16,50 € (včetně Euroscoop), senioři 15 € (včetně Euroscoop)
 • Fakultativní příplatek
 • Amsterdam - muzeum Vincenta van Gogha 570 Kč (záloha), nutná rezervace
 • Amsterdam - muzeum Vincenta van Gogha do 18 let zdarma, nutná rezervace
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 110 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů, není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení EUR nebo €)

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ÚT: 10:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
ČTVRTEK: 10:00 - 17:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2024/2025!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2025!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

MÁJOVÁ PAŘÍŽ s ubytováním - od 4.490 Kč!!

Májová PAŘÍŽ autobusem, VŠE V CENĚ!!! KLIKNI
8. - 11.5.2024
23. - 26.5.2024

Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,79 Kč
euro 24,71 Kč

Počasí