CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT615-22

Neapolský Záliv - Pobřeží Amalfi

Itálie

Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je termín podzimních prázdnin 2022 , vám…

6Počet dnů:

25.10.2022Termíny od:

19 590 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je termín podzimních prázdnin 2022 , vám nabídne to nejzajímavější z této oblasti. Vydáme se na výlety, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného Herakla a necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na ostrovech Capri.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Neapol – Pompeje – Herculaneum – Vesuv – ostrov Capri – Sorrento – Salerno – Amalfi – Atrani – Ravello

Ubytování: ano

hotel***

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím (3x oblast Torre del Greco, 1x u Říma/oblast Torre del Greco - dle let. řádu)

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze

Hotel 3* v oblasti Torre del Greco - 2lůžk. pokoj s příslušenstvím (sprcha, WC, telefon, TV, klimatizace). Hotel se nachází přímo na nábřeží na okraji města Torre del Greco v Neapolském zálivu, vedle národního parku Vesuv.

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Nástupní místa: 25.10. - 30.10. odjezd L2

letecky Praha – Neapol/Ciampino - Praha, po destinaci se budeme pohybovat lux. klim. autobusem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy do Neapole/ev. Ciampino dle let. řádu, transfer na hotel, večeře.
2. den:Snídaně, připojení ke skupině autobusového zájezdu. Dopoledne odplujeme na fakult. výlet, na třetí největší ostrov Neapolského zálivu PROCIDA . Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La Corricella , po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Odpoledne historické centrum NEAPOLE , čtvrť Santa Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola, opera San Carlo aj.. Návrat na ubytování do hotelu a večeři.
3. den:Po stopách vulkanické erupce. Prohlédneme si POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé HERCULANEUM , jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na VESUV , výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv.
4. den:Fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI . Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI s výhledy na ostrov a Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách. Večer prohlídka malebného SORRENTA , města na skalní plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.
5. den:Po stopách apoštolů. Přejezd do města SALERNO a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou, uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI , městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního městečka RAVELLO zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). Odjezd na hotel oblast Torre del Greco/Řím (dle letového řádu), nocleh.
6. den:Snídaně, transfer na letiště Neapol/Ciampino (dle letového řádu) a odlet do Prahy.
Poznávací zájezd Itálie - Neapol Poznávací zájezd Itálie - Neapol Poznávací zájezd Itálie - Neapol - Castel Nuovo Poznávací zájezd Itálie - Neapolský záliv a Vesuv Poznávací zájezd Itálie - Neapolský záliv, Salerno - katedrála Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri - Via Krupp Poznávací zájezd Itálie - pobřeží Amalfi - Positano Poznávací zájezd Itálie - Pompeje Poznávací zájezd Itálie - Positano

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi,
 • dopravu lux. klim. busem v Itálii,
 • průvodce CK
 • transfery z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní výlety,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ČT: 10:00 - 17:00
ÚTERÝ: 12:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2023!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2023!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

MÁJOVÁ PAŘÍŽ s ubytováním - od 3.790 Kč!!

PAŘÍŽ autobusem, VŠE V CENĚ!!! KLIKNI
28.4. - 1.5.2023
5.5. - 8.5.2023

Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,83 Kč
euro 23,67 Kč

Počasí