CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT613-22

Itálie - Mozaika Středověké Umbrie

Itálie

Za poznáním jedinečné Umbrie "zeleného srdce Itálie". Vybrali jsme pro vás to nejlepší,…

6Počet dnů:

04.10.2022Termíny od:

8 390 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Za poznáním jedinečné Umbrie "zeleného srdce Itálie". Vybrali jsme pro vás to nejlepší, co k návštěvě tohoto regionu patří. Uvidíme hory Apenin, jezera, zahrady plné olivovníků a úžasný venkov. Budeme se toulat Spoletským údolím a malými, nádhernými středověkými městečky na kopcích. Nabízíme to nejlepší z regionu Umbrie, pohodový zájezd s ubytováním téměř v samotných centrech středověkých měst Gubbio a Spoleto, jenž nám umožní i individuální večerní procházky a posezení pod kulisou středověkých měst. Věřte, že tato část Itálie vám učaruje.

Gubbio – Assisi – Montefalco – Spoleto – Orvieto – Todi – Perugia

Ubytování: ano

hotel***

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím (1x Gubbio, 2x Spoletto)

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 04.10. - 09.10. Odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd z ČR v podvečerních hodinách z republiky.
2. den:Ráno cesta přes podhůří Apenin, vinice, údolí, pastviny a spousta zeleně do města GUBBIO , usazeného na svazích hory Monte Ingino, prostoupeného středověkou atmosférou, Růžová katedrála, Vévodský palác , Piazza Grande , Palazzo dei Consoli, Palazzo dei Bargello, Fontána bláznů, zazděné Dveře smrti, opředené hrůzostrašnými legendami. Ubytování v hotelu, podvečerní město s průvodcem variant. individuální volno.
3. den:Dopoledne prohlídka ASSISI , rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry, kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. Spoletské údolí a malé, ale jedinečné městečko MONTEFALCO , panoramatické výhledy, úzké uličky, červené víno Sagrantino di Montefalco, Muzeum Civico – Život sv. Františka. Jedinečné a působivé město na kopci SPOLETO , bohatá a dobrodružná historie, nádherná příroda, římský oblouk, kostely, náměstí s Dómem, akvadukt Ponte delle Torri s výhledy na mohutnou papežskou pevnost Rocca Albornoz, lákavé obchůdky, šunka, lanýži. Ubytování, možnost večerních procházek a ochutnání místní vyhlášené gastronomie.
4. den:Městečko TODI nad údolím řeky Tibery, město na skále, náměstí Piazza del Popolo s dómem ze 13. stol., klidná zákoutí, středověký ráz. Podél jezera Civittela del Lago do strhujícího města ORVIETO , které se rozkládá ve výšce 355 m na osamělé tufové skále, kam vyjedeme lanovkou. Prohlídka města, velkolepý Orvietský dóm , kostely, studna sv. Patrika, vyhlídková věž Torre del Moro. Návrat na hotel do Spoleta.
5. den:Dopoledne odjezd do metropole Umbrie městečka PERUGIA , atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze – patrona města, Velká fontána – dílo syna a otce Pisanových, k dílům těchto sochařů patří i kazatelny v Sieně a Pise, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko. K večeru odjezd domů.
6. den:Návrat do ČR v ranních hodinách.
Itálie - Assisi Itálie - Orvieto Itálie - Spoleto Itálie - Umbrie - Perugia Itálie - Umbrie - Perugia Poznávací zájezd Itálie - Assisi Poznávací zájezd Itálie - Assisi Poznávací zájezd Itálie - Perugia Poznávací zájezd Itálie - Umbrie - Assisi Poznávací zájezd Itálie - Umbrie - Spoleto

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
04.10.2022 09.10.2022 6 8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč momentálně není k dispozici
04.10.2022 09.10.2022 6 8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč rezervovat
04.10.2022 09.10.2022 6 8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč momentálně není k dispozici
04.10.2022 09.10.2022 6 8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč momentálně není k dispozici
04.10.2022 09.10.2022 6 8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč8 390 Kč momentálně není k dispozici

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 3x snídani,
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x Gubbio, 2x Spoletto),
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 3x večeře 1500 Kč,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné, fakult. služby,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2022!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,07 Kč
euro 24,67 Kč
Chorvatsko kuna 3,27 Kč

Počasí