CK Pohoda Řecko Zájezd č. RE/GR452-22

Řecko, Antické Památky

Řecko

Poznávací zájezd do Řecka s ubytováním u moře, vyvážená kombinace poznání i odpočinku,…

12Počet dnů:

07.09.2022Termíny od:

16 990 Kč Cena od:

12 - denní zájezd

Poznávací zájezd do Řecka s ubytováním u moře, vyvážená kombinace poznání i odpočinku, jeden z nejúspěšnějších programů. Přijměte pozvánku do "kolébky evropské civilizace", za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Není divu, že je Peloponés turisticky tolik populárním místem, takové množství starodávných památek jen těžko najdeme na kterémkoliv jiném místě Evropy, mimo Řecko. Čeká nás Olympie, Epidauros, Mykény, Delfy, Athény, kláštery Meteora... Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Poznávací zájezd do Řecka s pobytem u moře 29.6. a 9.7. provází Mgr. Dana Kelblová

Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses - Korint - Mykény - Epidauros - Náfplio - Olympie

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu)

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně, 6x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 05.07. – 16.07. Odjezd A, B, L + Č. Budějovice
28.07. – 08.08. Odjezd A, B, L + Č. Budějovice
07.09. – 18.09. Odjezd J* + České Budějovice

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd z republiky v večerních hodinách do Itálie (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den:Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem , noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách.
3. den:Vylodění v řecké Igoumenitse , odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.
4. den:Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS , kde se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, neboť se tu především v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO , které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.
5. den:Pobyt u moře, individuální volno.
6. den:Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.
7. den:Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.
8. den:Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána - hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou, největší amfiteátr v Řecku. NÁFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.
9. den:Pobyt u moře , individuální volno.
10. den:Starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie. Fakultativně nabízíme možnost odletu z Athén do Prahy ve večerních hodinách (ev. ranních hodinách následující den). V tomto případě je zajištěno +1 ubytování v Athénách. Tato možnost neplatí pro termín v září.
11. den:Plavba Středozemním mořem , noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách a po vylodění v Anconě, jízda Itálií do ČR.
12. den:Předpokládaný návrat v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve 04:00 hod).
Poznávací zájezd Řecko Poznávací zájezd Řecko - kláštery Meteora Poznávací zájezd Řecko - Akropolis- Partheón Poznávací zájezd Řecko - Athény Poznávací zájezd Řecko - Athény - Agora Poznávací zájezd Řecko - Athény - Akropol Poznávací zájezd Řecko - Athény - Akropolis - Parthenon Poznávací zájezd Řecko - Athény - Akropolis - Partheón Poznávací zájezd Řecko - Athény - Panathénský stadion Poznávací zájezd Řecko - Athény - Plaka pod Akropolí Poznávací zájezd Řecko - Delfy Poznávací zájezd Řecko - Delfy - amfiteátr Poznávací zájezd Řecko - Epidauros Poznávací zájezd Řecko - Mykény - Lví brána Poznávací zájezd Řecko - Olympia Poznávací zájezd Řecko - Olympia Poznávací zájezd Řecko - ostrov Hydra Poznávací zájezd Řecko - pláže v Tolu Poznávací zájezd Řecko - pobřeží Peloponésu

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 6x večeři,
 • 7x snídani,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla),

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. služby,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 480 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ČT: 10:00 - 17:00
ÚTERÝ: 12:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2022!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 24,03 Kč
euro 24,58 Kč
Chorvatsko kuna 3,27 Kč

Počasí