CK Pohoda Egypt Zájezd č. RE/ET312-22

Egypt A Tajemství Faraonů + Pobyt U Rudého Moře

Egypt

Oblíbený pobytově poznávací zájezd do starověkého Egypta za poznáním země dávné historie…

14Počet dnů:

26.10.2022Termíny od:

43 490 Kč Cena od:

14 - denní zájezd

Oblíbený pobytově poznávací zájezd do starověkého Egypta za poznáním země dávné historie i krásné přírody. Pyramidy, sfingy, staré chrámy a jiné archeologické památky, ale i velbloudi, pláže a Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu, mýtickou Alexandrii, monumentální chrámy v Abú Simbelu, projdeme se Núbijskou pouští a na závěr nebude chybět odpočinek, relaxace a šnorchlování u Rudého moře v letovisku Hurghada.

Poznávací zájezd do Egypta provází Ing. Jana Křížová

Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira – Asuán – plavba po Nilu - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Abú Simbel – Núbijská poušť – Násirovo jezero - Kom Ombo – Edfú- Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Hurghada

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Listopad až březen: o jednu hodinu více než v ČR květen až září: o jednu hodinu více než v ČR duben a říjen: shodný čas jako v ČR

PODNEBÍ
Egypt leží v subtropickém pásmu severní Afriky, takže zde vládne velmi suché pouštní počasí s mírnou zimou a velmi teplým létem. Mimo středomořské pobřeží a oblast delty Nilu panuje v Egyptě suché a horké klima téměř po celý rok. V Egyptě se rozeznávají tři roční období. Jednak je to zima, která trvá od 15. listopadu do 15. března, dále pak první léto od 15. března do poloviny července a posledním ročním obdobím je druhé léto, které přichází v polovině července a trvá až do 15. listopadu. Nejvhodnější doba pro výlety po Egyptě je období zimy, kdy jsou teploty mírnější, a tak tu není tak sucho a vedro. V období prvního léta jsou teploty ještě snesitelné, takže do poloviny července vřele doporučujeme navštívit Egyptská letoviska. Nejteplejším obdobím je druhé léto, kdy se do Egypta vydávají jen opravdoví milovníci parných slunečních dnů. Optimální doba k návštěvě Egypta za účelem cestování a poznávání je mezi říjnem a dubnem, kdy průměrné denní teploty dosahují v Káhiře 24 °C, v Hurghadě 26 °C a voda Rudého moře má okolo 23 °C.

Ubytování: ano

hotel

Stravování: plná penze

Doprava: letecky

Nástupní místa: 20.03. - 02.04. odjezd L2, L3
26.10. - 08.11. odjezd L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy/Vídně s českým průvodcem do Káhiry, transfer do hotelu, nocleh.
2. den:Dopoledne návštěva SAKKARY , nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu , nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho, kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra, Kagemniho mastabu . Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v GÍZE , jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY . Dále uvidíme známou SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury , postup výroby papyru. Večeře, ubytování.
3. den:Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE , Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny , která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.
4. den:Egyptská metropole KÁHIRA , citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Po obědě průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského archeologického muzea , jedné z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, na vlastní oči spatříme Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata. Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálním bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného "visícího" kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj. Večeře a noční přejezd vlakem do Asuánu.
5. den:Snídaně ve vlaku, dopolední příjezd do ASUÁNU , nejjižnější egyptské město, brána "černé Afriky", město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Ubytování na luxusní 5* lodi s plnou penzí, oběd. Odpoledne přejedeme přes velkou ASUÁNSKOU PŘEHRADU , z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera , které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Přeplujeme na OSTROV PHILAE s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večer si zpříjemníme i romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka. Večeře a nocleh na lodi.
6. den:Snídaně a v brzkých ranních hod. fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL . Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům NÁSIROVA JEZERA . Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou krásnou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd, plavba po Nilu a odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO , který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a podle kterého se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje.
7. den:Snídaně na lodi, prohlídka egyptského chrámu v EDFÚ , chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. století a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu. V pozdním odpoledne příjezd do LUXORU a prohlídka Luxorského chrámu, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Večeře a nocleh na lodi.
8. den:Za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Luxorem a Údolím králů, což patří mezi nezapomenutelné zážitky. Po snídani návštěva KARNAKU , největšího chrámového komplexu na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Oběd, na západním břehu Nilu navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ , malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ , obrovských soch, které kdysi bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Transfer egyptským venkovem k RUDÉMU MOŘI na ubytování do Hurghady, večeře a nocleh.
9. den:Pobyt u moře . Celodenní návštěva pouště a beduínů , v jeepech a na čtyřkolkách, beduínská show, výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech – fakultativně. Návrat na ubytování.
10. den:Pobyt u moře . Celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova GIFTUN - fakultativně. Návrat na ubytování.
11. - 13. den:Pobyt u moře, relaxace.
14. den:Dle letového řádu transfer na letiště a odlet.
Poznávací zájezd - Egypt Poznávací zájezd - Egypt Poznávací zájezd - Egypt - Abu Simbel Poznávací zájezd - Egypt - chrám královny Hatsepsovet Poznávací zájezd - Egypt - Sahara Poznávací zájezd - Egypt - údolí Nilu Poznávací zájezd do Egypta - pyramidy v Gíze Poznávací zájezd Egypt Poznávací zájezd Egypt Poznávací zájezd Egypt - Asuán Poznávací zájezd Egypt - chrám královny Hatšepsovet v Deir el Bahrí Poznávací zájezd Egypt - chrám v Kom Ombo Poznávací zájezd Egypt - Egyptská sfinga a pyramidy v Gíze Poznávací zájezd Egypt - Káhira Poznávací zájezd Egypt - Káhira - souk Poznávací zájezd Egypt - Karnak Poznávací zájezd Egypt - Karnak v Luxoru Poznávací zájezd Egypt - Philae - chrám bohyně Isis Poznávací zájezd Egypt - pyramidy v Gíze Poznávací zájezd Egypt - Rudé moře Poznávací zájezd Egypt - Sfinga a pyramidy v Gíze Poznávací zájezd Egypt - Údolí králů Poznávací zájezd Egypt- Káhira Poznávací zájezd Egypt- Kom Ombo Zájezd Egypt - Rudé moře a korálový útes

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem v průběhu programu,
 • letištní taxy a poplatky,
 • místní průvodce,
 • průvodce CK
 • transfery z/na hotel,

Cena nezahrnuje

 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • ostrov Giftun 1100 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary
 • výlet do Abú Simbelu 2290 Kč,
 • výlet do pouště za beduíny 1590 Kč,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2022!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,07 Kč
euro 24,67 Kč
Chorvatsko kuna 3,27 Kč

Počasí