CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT414-22

Itálie - Neapolský Záliv

Itálie

Náš nejprodávanější pobytově-poznávací zájezd do Itálie vám nabízí vše pro potěchu…

8Počet dnů:

02.07.2022Termíny od:

20 090 Kč Cena od:

8 - denní zájezd

Náš nejprodávanější pobytově-poznávací zájezd do Itálie vám nabízí vše pro potěchu oka, ducha i fantazie, a zároveň odhaluje skutečnou tvář neapolské aglomerace. Koupejte se v moři a při tom se s námi vydejte na výlety do míst, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní světlých vápencových útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky i vůni citrónových produktů, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného siláka Herakla, lstivého Odyssea i křesťanské apoštoly, dostaneme audienci od neapolských králů, projedeme se uličkami největšího jihoitalského města, necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na Capri, projdeme se ulicemi zakonzervovaných antických měst i komnatami jejich paláců nebo lázní. Ubytováni budeme v hotelu, který leží v bezprostřední blízkosti vulkanické pláže s výhledem na ostrov Capri i na sopku Vesuv. Předností zájezdu je celodenní prohlídka italské metropole i možnosti volby mezi odpočinkem a programem nasyceným programem, autobusovou a leteckou variantou dopravy.

Pobytově poznávací zájezd Itálie - Neapolský záliv provází Mgr. Michal Hrazdil, Mgr. Václav Kabíček

Caserta - Neapol - Pompeje - Herculaneum – Vesuv - Oplontis - Positano - ostrov Capri – Capri - Anacapri - Modrá jeskyně - Salerno - Amalfi – Atrani - Smaragdová jeskyně – Ravello

Ubytování: ano

hotel***

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím v Torre del Greco

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Nástupní místa: 02.07. - 09.07. Odjezd L2
23.07. - 30.07. Odjezd L2
27.08. - 03.09. Odjezd L2

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy do Neapole dle let. řádu. Transfer na ubytování.
2. den:Pobyt u moře.
3. den:Postopách jihoitalských králů. Navštívíme jednu z největších turistických atrakci Itálie - kolosální zámek Palazzo Reale v CASERTĚ , blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení Hvězdných válek nebo Andělů a démonů. NEAPOL, ležící v samotném centru Kampánie a největší město italského jihu – historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo , královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito, opera San Carlo, gotické a barokní kostely, katedrála, čtvrť betlémů.
4. den:Po stopách vulkanické erupce. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Zkamenělé HERCULANEUM , jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, kde roku 79 n. l. po výbuchu Vesuvu kompletně zmizelo ve dvacetimetrové vrstvě lávy a žhavého bahna. Exkurze do kráteru nevyhaslé sopky SOLFATARA , která kouří, bublá a zapáchá po síře.
5. den:Pobyt u moře. Dopoledne možnost fakultat. výletu na VESUV, výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne fakultativní výlet k vile Sabiny Poppei v OPLONTIS , kterou v plné kráse fresek a labyrintu místností zakonzervovala erupce Vesuvu, a do exkluzivního POSITANA , které je zavěšeno na příkrých svazích pohoří Monti Lattari, jež zde spadá do vln Tyrhénského moře.
6. den:Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI , kde najdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středomoří. Masivní vápencové skály, které vystupují kolmo vzhůru z průzračně modré vody, tak vypadá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI s fantastickými výhledy na ostrov a Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách, kde můžeme ochutnat proslulý insalata caprese nebo ravioli caprese (ravioli plněné ricottou a bylinkami).
7. den:Po stopách apoštolů. Přejezd do SALERNA a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou a uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI , městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního RAVELLA , městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo).
8. den:Snídaně, transfer na letiště do Neapole a odlet do Prahy.
Poznávací zájezd Itálie - Amalfi Poznávací zájezd Itálie - Neapol Poznávací zájezd Itálie - Neapol - Castel Nuovo Poznávací zájezd Itálie - Neapolský záliv - Salerno Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri - Via Krupp Poznávací zájezd Itálie - pobřeží Amalfi Poznávací zájezd Itálie - pobřeží Amalfi Poznávací zájezd Itálie - Pompeje Poznávací zájezd Itálie - Positano Poznávací zájezd Itálie - Ravello Poznávací zájezd Itálie - Vesuv a Pompeje

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
02.07.2022 09.07.2022 8 20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč rezervovat
23.07.2022 30.07.2022 8 20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč rezervovat
27.08.2022 03.09.2022 8 20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč20 090 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 7x polopenzi,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK
 • transfery z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5300 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč s možností připojištění vyššího storna 250 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,76 Kč
euro 25,67 Kč
Chorvatsko kuna 3,41 Kč

Počasí