CK Pohoda Francie Zájezd č. RE/FR542-21

Francie - Provence, Vůně Levandule

Francie

Oblíbený poznávací zájezd do Provence, právě na konci června a začátkem července,…

7Počet dnů:

05.07.2021Termíny od:

10 890 Kč Cena od:

7 - denní zájezd

Oblíbený poznávací zájezd do Provence, právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí. Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s námi!

Orange - Arles - Les Baux de-Provence - St. Rémy-de-Provence - Avignon - Pont du Gard - Nîmes - NP Camargue - Aigues-Mortes - Saintes-Maries-de-la-Mer - Vaucluse - Gordes - klášter Sénanque - Roussillon - Le Château Du Bois - Aix en Provence - Marseille

Časový posun, počasí:

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 21.06. - 27.06. Odjezd A, B, L + Plzeň
05.07. - 11.07. Odjezd A, B, L + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd v odpoledních hodinách (cca 17:00 hod. překročení hranic z ČR), tranzit Německem do Francie.
2. den:Cestou ráno vyzvednutí letecké skupiny u Lyonu. Pokračujeme do ORANGE , středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate , v antických dobách nazývané "Římem Galie", se zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps , galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Odjezd na ubytování.
3. den:Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX DE-PROVENCE , městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux, Carrieres des Lumieres. Pokračujeme panoramatickou jízdou pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE , malebné městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palácem - prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-les Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na ubytování.
4. den:Prohlídka PONT DU GARD , největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. NîMES s elegantním římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na světě. Průjezd Národním parkem CAMARGUE , přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka AIGUES - MORTES , středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí. SAINTES-MARIES-DE-LA-MER romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.
5. den:Celodenní výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE , obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES , jedno z nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter SÉNANQUE s kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON , bizarní barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek. Fakultativní návštěva muzea levandule LE CHÂTEAU DU BOIS. O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le Château du Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce esenciálních olejů z pravé levandule. Odjezd na ubytování v okolí Aix en Provence.
6. den:AIX EN PROVENCE , krátce navštívíme město Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit pravé provensálské trhy, platanová alej Cours Mirabeau. MARSEILLE , největší město Provence, projdeme se starým přístavem, prohlédneme si mj. chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, starou rybářskou čtvrť Le Panier, variantně fakult. vyjedeme na Château d´If . Večer si můžeme pochutnat na bujabéze. Odjezd do ČR.
7. den:Návrat do republiky v poledních hodinách (přejezd hranic ČR v cca 11:30 hod).
Poznávací zájezd Francie - Arles Poznávací zájezd Francie - Avignon Poznávací zájezd Francie - Les Baux de Provence Poznávací zájezd Francie - Marseille Poznávací zájezd Francie - městečko Gordes Poznávací zájezd Francie - Pont du Gard Poznávací zájezd Francie - Provence Poznávací zájezd Francie - Provence - Aix-en-Provence Poznávací zájezd Francie - Provence - Fontaine-de-Vaucluse Poznávací zájezd Francie - Provence - Klášter Senanque Poznávací zájezd Francie - Provence - NP Camargue Poznávací zájezd Francie - Provence - ostrov If Poznávací zájezd Francie - Provence - uličky městečka Cagnes-sur-Mer

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
21.06.2021 27.06.2021 7 11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč momentálně není k dispozici
21.06.2021 27.06.2021 7 11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč momentálně není k dispozici
21.06.2021 27.06.2021 7 11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč momentálně není k dispozici
21.06.2021 27.06.2021 7 11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč momentálně není k dispozici
21.06.2021 27.06.2021 7 11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč momentálně není k dispozici
05.07.2021 11.07.2021 7 11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč momentálně není k dispozici
05.07.2021 11.07.2021 7 10 890 Kč10 890 Kč10 890 Kč10 890 Kč rezervovat
05.07.2021 11.07.2021 7 10 890 Kč10 890 Kč10 890 Kč10 890 Kč rezervovat
05.07.2021 11.07.2021 7 10 890 Kč10 890 Kč10 890 Kč10 890 Kč rezervovat
05.07.2021 11.07.2021 7 10 890 Kč10 890 Kč10 890 Kč10 890 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 4x snídani formou bufetu,
 • 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj v hotelu 3400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • EURO (značení €)
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 280 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 20,98 Kč
euro 25,42 Kč
Chorvatsko kuna 3,39 Kč

Počasí