CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT428-20

Itálie – Sicílie – Ostrov Boha Slunce

Itálie
Sicílie
Vydejte se s námi do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje…

11Počet dnů:

09.09.2020Termíny od:

15 890 Kč Cena od:

11 - denní zájezd

Vydejte se s námi do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima i v červenci, když většinu Evropy zužují tropická horka. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy, Arabové zde zanechali stopy nejen v umění. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru nejkrásnějších sicilských měst Taorminy a Cefalú. Na Sicílii se budeme stylově plavit lodí se zajištěnými kajutami. Ale od letošního roku se můžete rozhodnout i pro leteckou přepravu přímo na Sicílii. Abyste si mohli náležitě užít sicilskou metropoli a nemuseli absolvovat dlouhý výlet na západ ostrova, zajistili jsme jeden nocleh přímo v Palermu.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil a Mgr. Petra Pavlíková

Neapol - Palermo - Monreale – Segesta - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto - Cefalù

DVĚ MOŘE, NEJVĚTŠÍ EVROPSKÁ SOPKA

A JEDINEČNÉ PAMÁTKY NEJVĚTŠÍHO OSTROVA STŘEDOMOŘÍ

Orientační ceny vstupného: Noto - zvonice 2 €

Palermo - královský palác 12 €

Palermo - normansko-řecký kostel 2 €

Monreale - katedrála 4 €

Monreale - vyhlídková terasa 2 €

Etna - lanovka + terénní bus 64 € (pouze lanovka 30 €)

Lipari a Vulcano - výlet 49 € (včetně ostrovní taxy)

Vulcano - kráter 3 €

Vulcano - sirné jezírko 3 €

Taormina - Teatro Greco 10 €

Taormina - lanovka 6 €

Agrigrento - 12 €

Syrakusy 10 €

Syrakusy – katedrála 2 €

Královský palác v Neapoli 4 €
Segesta 7,5 €

Kapesné: dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 170 €

Ubytování: ano

příjemný hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

hotel***

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 01.07. – 11.07. odjezd A, B

09.09. – 19.09. odjezd A, B

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den:Po příjezdu do NEAPOLE , dle časových možností, krátká procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia s hradem Castell del Ovo ke královskému paláci Palazzo Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo . Nalodění na trajekt a noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách.
3. den:Prohlídka památek PALERMA , hlavního města Sicílie. Návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Město nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou zlatem zářící kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE , jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na nocleh do Palerma.
4. den:Cesta západní Sicílii , dopoledne prohlídka SEGESTY , antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do působivé přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA , Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní… Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.
5. den:Pobyt u moře , individuální volno. Večerní nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA , aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco , které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny.
6. den:Ráno navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU . Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2.000 metrů. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3.330 metrů nad moře – procházka ke ke kráterům ze začátku 21.století, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Pobyt u moře, individuální volno.
7. den:Pobyt u moře . Pro zájemce fakultativní výlet na sopečné LIPARSKÉ OSTROVY , ostrov VULCANO , jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje , vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.
8. den:Historický magnet Sicílie - celodenní fakultativní výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY , město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis , Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. století s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.
9. den:Odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALU , malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka středověkých uliček, historických památek vč. normanské katedrály, koupání v Tyrhénském moři na místní vyhlášené pláži. Odpoledne přejezd do Palerma. Nalodění a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách.
10. den:Ráno kolem 7.00 hod vylodění v NEAPOLI . Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole.
11. den:Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.
Itálie - Sicílie - Cefalu Itálie Itálie - Liparské ostrovy Itálie - Sicílie - Agrigento Itálie - Sicílie - Palermo Itálie - Sicílie Taormína Itálie - Sicílie Taromina Itálie Sicílie - Palermo Itálie Sicílie Agrigento Itálie Sicílie Palermo Itálie Sicílie Taormína Sicílie Sicílie - katedrála v Monreale

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
09.09.2020 19.09.2020 11 15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč- Kč- Kč- Kč momentálně není k dispozici
09.09.2020 19.09.2020 11 15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč rezervovat
09.09.2020 19.09.2020 11 15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč rezervovat
09.09.2020 19.09.2020 11 15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč rezervovat
09.09.2020 19.09.2020 11 15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč15 890 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže
 • : Dospělá osoba - First minute - Doobsazení pro muže
 • : Dospělá osoba - First minute - Dvoulůžkový pokoj
 • : Dospělá osoba - First minute - Jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 6x snídani,
 • 8x ubytování (1x hotel*** v oblasti Palerma, 5x hotel*** u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty),
 • dopravu lux. klim. busem,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK
 • trajekt Neapol - Palermo a zpět - kajuty,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3600 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 6x večeře v hotelu 2100 Kč,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
 • na vyžádání 2lůžk. kajuta na trajektu tam i zpět 2800 Kč,
 • vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • výlet Syrakusy 8.den 600 Kč/os. (min. 20 účastníků),

Sicílie

Sicílie je největším ostrovem ve Středomoří a zároveň největším a nejjižnějším regionem v Itálii. Od italské pevniny je oddělen Messinskou úžinou, která v nejužším místě měří jen 3 km. Od Afriky je Sicílie vzdálena asi 140km. Ostrov má trojúhelníkovitý tvar a omývají jej 3 moře – ze severu Tyrhénské, z jižní strany Středozemní a z východu Jónské. K Sicílii patří také velké množství ostrovů: na severu jsou to ostrovy Eolie (Liparské), ostrov Ustica, na západě ostrovy Egadi a na jihu souostroví Pelagie a Pantelleria. Ostrov Sicílie je rozdělen do 9-ti provincií – Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa a Trapani. Hlavním městem ostrova je Palermo. Tipy na výlet: Palermo, jehož centrum tvoří křižovatka a náměstí Piazza Vigliena, které Sicilané neznají jinak než „ I Quattro Canti“ (Čtyři rohy) a odkud se dá jen za pár minut dojít k nejzajímavějším pamětihodnostem města – Normanský palác s římskými, arabskými a byzantskými slohovými prvky, barokní kostely podél hlavní třídy Corso Vittorio Emanuele, pobřežní promenáda Foro Italico či Villa Giulia s krásnou botanickou zahradou. V městě Palermo má také jedno z hlavních sídel italská mafie. Trapani přístav, který leží na západní straně ostrova a je proslulý zejména svými kostely – katedrála S. Lorenzo, Chiesa del Collegio dei Gesuiti nebo kostel Santa Maria del Gesú. Agrigento, které se rozprostírá v místech, kde v antickém období stál Akragas, jedno z nejvýznamnějších měst tohoto období. Jižně od města Agrigento leží Údolí chrámů (Valle dei Templi), které se řadí k nejpůsobivějším komplexům starořeckých staveb. Město Siracusa (Sirakusy) a jeho Parco Archeologico, muzeum Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, barokní kostel Santa Lucia alla Badia, chrám Athény nebo ruiny Appolonova chrámu. Taormina a její řecké divadlo, odeion, Palazzo Corvaia nebo dóm.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2020/2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2020/2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2020!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,26 Kč
euro 26,19 Kč
Chorvatsko kuna 3,50 Kč

Počasí