CK Pohoda Velká Británie Zájezd č. RE/GB559-18

Anglie, Skotsko, Wales

Velká Británie
Anglie
Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost…

12Počet dnů:

29.06.2018Termíny od:

22 990 Kč Cena od:

12 - denní zájezd

Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Loch Ness - Loch Lomond – Glasgow -Chester - Cardiff - Bath -Torquay - Stonehenge - Windsor - Londýn

1. den zájezdu V poledních hodinách odjezd z ČR. 2. den zájezdu Trajektem přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do LONDÝNA , uložení zavazadel v hotelu. Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v parcích Hyde Park nebo St. James. Večerní Londýn - China Town, Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva atrakce Londýna velkého kola London Eye. Návrat metrem do hotelu. 3. den zájezdu Přejezd do YORKU , odpoledne návštěva katedrály - největší gotické stavby v Británii s nádhernými vitrážemi, procházka po hradbách, středověká čtvrť, hrázděné domy, pozůstatky hradu založeného Vilémem Dobyvatelem, příjemné posezení kolem řeky Ouse. Večer odjezd na ubytování u Yorku. 4. den zájezdu Brzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH , návštěva hradu, ve kterém jsou uchovány skotské korunovační klenoty, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood – sídlo britské královny. Možnost návštěvy Královského skotského muzea či Skotské národní galerie nebo Scotch Whisky centra. Ubytování u Edinburghu. 5. den zájezdu Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návštěva výrobny whisky s ukázkou výroby a ochutnávkou v PITLOCHRY . Zastávka v BLAIR ATHOL - jeden z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness. 6. den zájezdu Jezero LOCH NESS , projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART , městečko FORT AUGUSTUS . Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru LOCH LOMOND . Ubytování u Glasgow. 7. den zájezdu Dopoledne návštěva města GLASGOW , centrum, historické a moderní budovy, náměstí sv. Jiří se sochami dvanácti významných osobností zapsané do dějin, poté přejezd zpět do Anglie. Historický CHESTER - katedrála, hrad, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby s věžemi a branami. Ubytování v severním Walesu. 8. den zájezdu NP SNOWDONIA . Průjezd do jižního Walesu s dalším krásným NP BRECON BEACONS . Procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Podvečerní prohlídka CARDIFFU , hlavního města Walesu s mohutným hradem, ubytování. 9. den zájezdu BATH (UNESCO) - architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím ve kterém byl korunován první král Anglie, ulice Bath Street s kolonádou až ke královskému divadlu. Odjezd na jih do přímořského střediska TORQUAY . Večer ubytování v Torquay. 10. den zájezdu Kolem poledne návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem STONEHENGE . Odpoledne zastávka ve WINDSORU - královské sídlo, možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházka v rozsáhlém zámeckém parku. Večer ubytování v Londýně. 11. den zájezdu Dokončení prohlídky LONDÝNA - katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka kolem Temže až k mostu Tower Bridge. Prohlídka pevnosti Tower s korunovačními klenoty, projížďka lodí po Temži okolo londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich, královský park a známá Stará královská observatoř s nultým poledníkem. Večer odjezd trajektem do Francie, tranzit přes Německo do ČR. 12. den zájezdu Odpoledne příjezd do republiky.

Podnadpis : VELKÝ OKRUH

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...) : Hotel

Ubytování: ano

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 29.06. – 10.07. odjezd P + Brno, Plzeň

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Skotsko - Edinburgh Calton Skotsko - Edinburgh Skotsko - Loch Ness Skotsko - Urquhart castle V Británie - Glasgow V Británie - NP Snowdonia V Británie - York V Británie - York V Británie Londýn - Big Ben

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 9x snídani
 • 9x ubytování v hotelu**/
 • dopravu klim. busem
 • průvodce
 • trajekt přes kanál La Manche do Anglie a zpět

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 7200 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 8x večeři 4400 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Anglie

Anglie je největší ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Je z nich také nejlidnatější; obývá ji 52 milionů obyvatel, tj. zhruba 90 % celkové populace. Anglie leží na ostrově Velká Británie a sousedí s Walesem na západě a se Skotskem na severu. Západně od ní se nachází Severní Irsko a Irsko a jihovýchodně Francie a Normanské ostrovy.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.799 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

VÍKENDOVÉ KOUPÁNÍ

POREČ, CAORLE

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,18 Kč
euro 25,88 Kč
Chorvatsko kuna 3,50 Kč

Počasí