CK Pohoda Nizozemí Zájezd č. 212

Benelux - velký okruh

Nizozemí
Scheveningen, Brusel, Gent, Bruggy, Madurodam, Delft, Gouda, Kinderdijk, Aalsmeer - květinová burza, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
Země Beneluxu jsou místem, kde se utvářely dějiny Evropy. Přestože se v řadě souvislostí…

8Počet dnů:

20.07.2024Termíny od:

13 990 Kč Cena od:

8 - denní zájezd

Země Beneluxu jsou místem, kde se utvářely dějiny Evropy. Přestože se v řadě souvislostí o nich mluví pod společným názvem, je každá z nich až překvapivě jiná. Svobodomyslné Nizozemsko je zemí větrných mlýnů, tulipánů, sýrů a polderů. Spíše usedlejší Belgie nabízí nesmírně bohatá města, úžasné čokoládové pralinky a nepřekonatelné hranolky. Maličké Lucembursko má na rozdíl od svých větších sousedů i pár kopců a údolí, ale hlavně malebnou metropoli s přímým odkazem na naší historii.

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Program zájezdu

1. den:Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den:Návštěva překrásně položeného města LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) – hlavní město s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi. Evropské město kultury 2000.
3. den:BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie. Belgické Benátky s velkým množstvím malebných kanálů mezi historickými budovami, po kterých se konají vyhlídkové plavby. GENT – staré hlavní město Flander s velkým počtem dochovaných památek.
4. den:ANTVERPY (UNESCO) – přezdívané Rubensovo město a také Jeruzalém západu, dominantní gotická katedrála na nábřeží Šeldy se 123 metry vysokou věží, renesanční radnice, cechovní domy. ROTTERDAM – jeden z největších přístavů na světě (1. v Evropě a 2. na světě) se 185 metrů vysokou věží Euromast ve tvaru lodního stěžně, odkud jsou jedinečné výhledy na město, možnost plavby rotterdamským přístavem.
5. den:Skanzen 19 větrných mlýnů KINDERDIJK (UNESCO). DELFT – někdejší sídelní město holandských hrabat proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). Park MADURODAM – ukazuje Holandsko v miniatuře a také to, co by jinak zůstalo nepoznané. SCHEVENINGEN – nejvýznamnější mořské lázně v Holandsku ve městě Den Haag s vyhlídkou na Severní moře.
6. den:GOUDU proslavil stejnojmenný sýr, ale najdete zde i nejdelší kostel v Nizozemsku (123 metry) a gotickou radnici. CASTEL DE HAAR – nádherný novogotický hrad poblíž Utrechtu, jehož obnova na konci 19. stol. byla financována rodinou Rotschildů, krásný park se 7 tisíci stromy, vodní plochy, upravené zahrady. UTRECHT – starobylé město s monumentálním domem, desítkami staveb z období gotiky – baroka, několik kostelů a chrámů budovaných od 12. do 15. stol.
7. den:AMSTERDAM (UNESCO) – nádherné město nazývané „Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty).
8. den:Příjezd do Prahy v ranních - dopoledních hodinách.
Amsterdam 1 Amsterdam 5 Amsterdam 9 Bruggy 6 Brusel 1 Brusel 3 Brusel 4 Brusel 5 Delft 5 Gent 3 Gent 6 Gent 7 Gent 8 Gouda 4 Kastel de Haar 4 Kastel de Haar 7 Kastel de Haar 8 Lucemburk 1 Lucemburk 2 Madurodam 2 Rotterdam 2 Rotterdam 3 Rotterdam 8 Scheveningen 1

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní cena
20.07.2024 27.07.2024 8 13 990 Kč momentálně není k dispozici
10.08.2024 17.08.2024 8 13 990 Kč momentálně není k dispozici

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím)
 • 5x snídaně

Cena nezahrnuje

 • Nutná závazná rezervace předem těchto vstupů, které se musí předem z CK zarezervovat, platba na místě v eurech:
 • Větrné mlýny Kinderdijk - cca 13 €
 • Castel de Haar - je možnost si vybrat si ze dvou variant vstupů: jen park - cca 7 €, do 12 let cca 5 €, kombinace park + zámek - cca 19 €, cca 12,5 € do 12 let
 • Madurodam - cca 18 €
 • Cena nezahrnuje pobytovou taxu, splatná na místě, při ubytování v Bruselu, ve výši 11 € / 2 noci / pokoj.

Výlety

 • pojištění léč. výloh a storna (příplatek: 360 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 4000 Kč)

Scheveningen

Předměstím Den Haagu jsou příměstské lázně Scheveningen, které jsou bývalou rybářskou osadou. Dnes jsou typickým přímořským letoviskem, s dlouhými písečnými plážemi, kasínem i dlouhým molem, které hluboku vystupuje z pevniny do moře. Na konci vyhlídkového mola vyhlídková věž. Na pláži řada restaurací, obchůdků, a také See live Center, kde se můžete projít podmořským světem suchou nohou, a nejdete v něm mořské živočichy, vč. rejnoků a žraloků (prosklený průchozí tunel).

Brusel

Hlavní město Belgie a centrum historického Brabantska, sídlo panovníka, a od 1.1.1989 i jedna z autonomních oblastí v rámci federativního uspořádání státu (Vlámsko, Valonsko a Brusel). Leží téměř uprostřed státu na řece Senne, řečiště v centru města však bylo v 19.stol. kanalizováno. Moderní velkoměsto s četnými historickými památkami i novodobou moderní architekturou je i "nezelenějším" městem Evropy. Může se pochlubit 900 ha parkových ploch a 1700 ha lesů. Brusel se postupně stal sídlem několika univerzit, vysokých škol a významných kulturních zařízení. Počtem mezinárodních a nadnárodních společností - jako jsou NATO, EU, EURATOM, CECA aj. - předčí Londýn i Paříž a v počtu diplomatických sborů je druhý za Washingtonem. V Bruselu je tak možno potkat občany více než 120 národností. Podle pověsti tu byla kolem r.580 postavena kaple na ostrůvku řeky Senne, koncem 10.stol. hrad na ostrově St-Géry, kolem něhož vzniklo v bažinách (broek) hradiště (sella) a z tohoto franckého pojmenování se později odvodil název města. Roku 1948 tu byl podepsán tzv.Bruselský pakt, který v r.1950 splynul s NATO. V r.1935 se v Bruselu poprvé konala Světová výstava. Pro účely druhé Světové výstavy konané v Bruselu - EXPO 58 v r.1958 bylo postaveno Atomium, které se pak stalo nejen symbolem výstavy, ale i celého města. Od 60.let minulého století vyrůstá postupně mezi Lucemburským nádražím a Leopoldovou čtvrtí tzv.Evropská čtvrť s budovami významných organizací. Pamětihodnosti města: Královské náměstí (Place Royale) ve stylu Ludvíka XVI., Grand Place (Velké náměstí) je nejvýznamnějším architektonickým celkem v Bruselu. Vzniklo ve 12.stol. v místech tradičního trhu a je považováno za jedno z nejkrásnějších náměstí na světě vůbec. Nejhezčí dekorací se náměstí stává každoročně 2 dny koncem června pro vyvrcholení slavnosti Ommegang., Kostel St.-Jacques-sur-Coudenberg., Muzeum starého umění., Muzeum moderního umění., Královská knihovna., Kongresový palác., Královský palác (Palais Royal), klasicistní budova z 18.stol., která stojí na kopci Coudenberg, odkud se po staletí vládlo. Dnes sídlo krále, při jeho přítomnosti vlaje státní vlajka., Parlament - bývalý Palais de la Nation., Cathédrale St.-Michel et Ste.-Gudule (katedrála) - hlavní bruselský chrám, postavený ve stylu brabantské gotiky (13.-15.stol.) na místě staršího románského kostela sv.Michala z r.1010., Zlaté cechovní domy obklopují náměstí Grand Place., Radnice (Hotel de Ville) dominuje náměstí Grand Place a je řazena mezi nejkrásnější gotické stavby v Evropě. Muzea: Městské muzeum Muzeum voskových figurín Muzeum krásného umění Královské muzeum armády a dějin vojenství Svět automobilů další zajímavosti města: BRUPARC - rekreační park, který zahrnuje veletržní areál Heysel s Palais de Contenaire, Atomium (model molekuly železa 165 miliardkrát zvětšený z oceli a hliníku, který sestává z 9 propojených koulí a průměru 18 m a celkové výšce 102 m a další části (Kinepolis, Océade atd.). V areálu parku také MINI-Europe - na ploše 2 ha soubor 350 modelů a animací nejdůležitějjších staveb a technických památek 70 měst států EU., Manneken-Pis ("čůrající panáček") - snad nejznámější bruselská soška.

Gent

Správní středisko provincie Východní Flandry, leží na soutoku řek Leie a Šeldy. Půvab starobylého města dotváří rozvětvení řek a několik průplavů. Ze všech belgických měst má Gent nejvíce chráněných historických památek. Co se týče velikosti a krásy, mělo město ve 14. a 15.stol. v Evropě jediného konkurenta - Paříž., nyní s Gentem o prvenství v kráse mohou v Belgii soutěžit pouze Bruggy a stále je řazen mezi nejkrásnější města Evropy. S městem spojil svůj život i výzmaný spisovatel Marice Maeterlinck. Pamětihodnosti města: St.-Michielskerk (kostel sv.Michala) u stejnojmenného mostu a náměstí., pozdně gotický z l.1440-1648 s nedokončenou věží a 20 postarnními kaplemi s řadou vzácných uměleckých děl (Ukřižování z 1629 od van Dycka)., Graslei a Korenlei (nábřeží) - pravý a levý břeh řeky Leie v místech starého přístavu lemují nejhezčí soubory štítových cechovních domů., Hraběcí hrad (Gravensteen/Chateau des Comtes de Flandre) - mohutná středověká pevnost postavená v l.1180-1200 na základech z 10.stol. podle křižáckých hradů v Sýrii., má 26 bašt a je obklopen vodami řeky Leie., Rabot (brána Rabot) se zdymadlem., St.-Niklaaskerk (kostel svatého Mikuláše) - gotická stavba., Stadhuis (radnice) je skutečným skvostem několika architektonických slohů., Lakenhalle (tržnice sukna) - gotická stavba s mohutnou věží Belfort se zvonkohrou., Katedrála sv.Bavona - nejcennější ze všech gentských kostelů, v tzv. Vijdově kapli se nachází nejcennější chrámový exponát - Gentský oltář bratrů van Eycků (vstupné).

Bruggy

Správní středisko provincie Západní Flandry má cca 120000 obyvatel a leží na řece Reye. Průplavy je propojeno s Gentem a přístavy Oostende a Zeebrugge. Malebné, historické město je jedno z nejpůvabnějších v Belgii a v Evropě vůbec. Římský most (3.stol.) přes řeku, která se vlévala do mořského ramene Zwin, dal sídlu pojmenování. Na přelomu 8.-9.stol. zde bylo skromné opevnění proti Normanům., v 9.stol. byl založen hrad a kolem něho se město rozrůstalo. Prosperita se projevila na rozvoji umění a těžila z ní i církev: zakládá řadu kláštěrů a opatství. Stejně jako Amsterdam i Bruggy jsou nazývány Benátkami severu. Hlavní stavební památky jsou soustředěny na dvou sousedících náměstích - Markt a Burg. Grote Markt (Velké náměstí) s pomníkem cechmistrů Jana Breydela a Pietera de Conincka je vymezeno četnými štítovými domy v gotickém , renesančním a barokním slohu., Halle (tržnice) - impozantní stavba z 13.-16.stol. s velkou zvonicí Halletoren či Belfort., Old Tolhuis (Stará celnice) na náměstí Jan van Eyckplein z r.1477., Burgplaats (Hradní náměstí) - do r.1434 zde stával hrad, poté dóm, zničený v r.1799. Dominantou náměstí je Stadhuis (radnice), nejstarší dochovaná radnice v Belgii z let 1376-1420., St.-Salvatorskathedraal (katedrála Spasitele) - gotická stavba., Středověké opevnění ze 13.-14.stol. se čtyřmi branami.

Madurodam

Madurodam, v těsné blízkosti Amsterdamu a květinových polí, je světově proslulým městečkem zmenšenin všeho, co může Holandsko nabídnout. V krásných květinových zahradách jsou umístěny všechny důležité holandské pamětihodnosti - sýrové trhy v Alkmaaru, Mírový palác v Haagu, Královský palác a Rijksmuseum v Amsterdamu a mnohé další, všechny zpracované do nejmenších detailů v měřítku 1:25. Madurodam je také velmi dynamický - větrné mlýny se otáčejí, lodě proplouvají kanály, požární technika hasí ohně v přístavu a moderní vlaky projíždějí městem na nejrozsáhlejší modelové železnici na světě. Dvě restaurace poskytují panoramatický pohled na Madurodam, zvláště když padá soumrak a rozsvítí se přes 50 000 malých světélek.

Delft

Kdysi sídlo holandských hrabat si zachovalo starobylý ráz. Malebnost historického centra dotvářejí grachty s přemostěními, úzké uličky, hrubá dlažba a půvabné štítové měšťanské domy. Pozdně gotický Nový kostel (1384 - 1510) s hrobkou Viléma I. Oranžského, zavražděného roku 1621 v Delftu; Oude Kerk (1240) s nádherným interiérem a hrobkou malíře J. Vermeera; Prinsenhof (15. století) s muzeem a Vojenské muzeum v bývalé zbrojnici Armamentarium. Tradice výroby delftské fajánse (Delfts Blauw) od 16. století - možnost navštívit keramičku. Nejstarší technická univerzita v Nizozemsku.

Gouda

Typické kupecké město starého Holandska, které se proslavilo trhy zemědělských produktů, pěstovaných v širokém okolí. Letitá tradice výroby sýrů. Síť grachtů se štítovými domy, pozdně gotická křížová bazilika St. Janskerk se 112 metrů lodí dlouhou a se sedmdesáti malovanými okny (16. století), která patří mezi nejhodnotnější v Evropě. Nejstarší dochovaná radnice v zemi (1448) platí za skvost architektury. Vážní budova (1668) na náměstí Markt s pravidelnými sýrovými trhy (každý čtvrtek 9:00 – 12:00 hodin).

Kinderdijk

12 km severně od Dordrechtu je lokalita devatenácti větrných mlýnů postavených kolem roku 1740, které sloužily výlučně k přečerpávání vody a následnému vysoušení polderů. Dnes už pracují pouze v červenci a srpnu v sobotu odpoledne, jinak jen první sobotu odpoledne v měsíci podle větrných podmínek. Takto početné seskupení na malé ploše nemá ve světě obdoby.

Aalsmeer - květinová burza

Největší květinová burza na světě. V komplexu o rozloze 15 000 m² s pěti aukčními sály se denně prodá kolem čtrnácti milionů květin určených do všech světadílů. Z vyvýšených ochozů lze pozorovat přísun květin, jejich dražbu, prodej a okamžitý odvoz ve speciálně temperovaných vozech většinou přímo na nedaleké letiště Schiphol.

Amsterdam

Je hlavním městem Nizozemí a má asi 1 000 000 obyvatel. Je však městem korunovačním, nikoli sídelním. Leží na řece Amstel a sítí důmyslných kanálů (grachtů) a průplavů je spojen se Severním mořem a řekou Rýnem. Po Rotterdamu je největším nizozemským námořním přístavem. Amsterodam je znám již od 8. stol. Ve 12. stol. zde byla malá rybářská osada, která dostala po postavení hráze na řece Amstel ve 13. stol. název Amstelredamme . V roce 1300 jí byla přidělena městská práva a ve 14. a 15. stol. se město stalo význačným členem hanzy. Od 17. stol. bylo centrem světového obchodu a financí, sídlem Východoindické a Západoindické společnosti. V této době se stalo také důležitým střediskem vzdělanosti a umění. V této souvislosti je nutno připomenout pobyt J. A. Komenského v 1. pol. 17. stol. Od r. 1795 je Amsterdam hlavním městem Nizozemí. Amsterdam je významným přístavem i průmyslovým centrem s rozsáhlými loděnicemi, řadou známých strojírenských a elektrotechnických závodů, dále chemickým, gumárenským, kožedělným, ropným a potravinářským průmyslem. Jsou zde také brusírny diamantů, známé již několik století po celém světě. I když si neuchoval svůj dřívější význam, zůstává Amsterdam stále střediskem mezinárodního obchodu s koloniálním zbožím a diamanty a soustřeďuje vlivné skupiny finančního kapitálu. Celé město je postaveno na dřevěných kůlech, zaražených až 18 m do hloubky, které zpevňují bahnité podloží. Reliéf města tvoří tři polokruhovité kanály – Herengracht, Keizersgracht a Prinsengracht. Kromě těchto hlavních je zde asi 100 dalších. Amsterdam je plný protikladů. V překrásných kulisách ze 17. století, protkaných sítí říčních kanálů (grachtů), se žije rytmem současnosti. Přestože se jedná o velkoměsto, vše je na dosah. Centrum města a „srdcem Nizozemí“ je označováno náměstí Dam, bývalé tržiště Amsterdamu. Uprostřed se tyčí 22 m vysoký Národní památník. Proti němu pak bývalá radniční budova postavená v letech 1648 – 1662 Jacobem van Campem na 13 000 kůlech v klasicistickém slohu. Dnes je nazývána královským zámkem a slouží jako oficiální budova pro reprezentační účely královské rodiny. Při prohlídce města návštěvníci většinou nevynechají dům Anny Frankové a také Historické židovské muzeum v budově Městské váhy z roku 1488. Nedaleko od centra města se pak nachází protestantský kostel Westerkerk. Jeho stavba byla započata r. 1620 a je v něm pohřben Rembrandt. Milovníci umění obzvlášť přitahuje Říšské muzeum, největší muzeum v zemi. Kromě děl starých mistrů nabízí úplný přehled o uměleckém a kulturním vývoji Nizozemí. Neobyčejně bohatá je sbírka pláten nizozemských malířů z 15. až 19. století. Mezi nimi především mistrovská díla Rembrandtova, Halsova a Vermeerova. Jsou zde také další muzea. Jedná se o muzum Vincenta Van Gogha a muzeum voskových figurín Madamme Tussaud. Pro mladé lidi je Amsterdam především symbolem tolerance a zábavy. Ať už se jedná o známou Red Light District Zone, pověstné coffee shops, či fotbal v podání amsterdamského Ajaxu. Ačkoliv zdaleka nepatří mezi největší evropská města, v mnoha aspektech je nepřekonatelný. A to v množství květů na ulicích a v parcích, v množství kol, kanálů a mostů nebo třeba Rembrandtových obrazů.

Rotterdam

Rotterdam má 600 000 obyvatel. Leží v Nizozemí, v provincii Jižní Holandsko a spolu se svými předměstími tvoří rozsáhlou, více než miliónovou aglomeraci. Bylo vybudováno při ústí řeky Rotte do Nieuwe Maas, u severního ramene Rýnské delty. Síť průplavů jej spojuje se Severním mořem, dále pak s Amsterdamem a Haagem. Město, které vyrostlo z původní rybářské osady, se poprvé připomíná ve 13. století. R. 1340 obdrželo královská privilegia i městská a obchodní práva. Teprve 16. století je však obdobím velkého rozmachu. V r. 1580 vstoupilo město do generálních stavů provincie Holland. V r. 1872 byl dokončen spojovací průplav se Severním mořem. Otevření přístupu k moři, jakož i činnost Východoindické společnosti, znamená pro město dobu značné prosperity. Událostmi 2. světové války téměř zničený přístav byl postupně obnoven, podstatně rozšířen a vybaven nejmodernějším technickým zařízením. Co do obratu zboží je Rotterdam pokládán za největší přístav světa. Rotterdam je průmyslovým a obchodním centrem, sídlem četných bank, obchodních a pojišťovacích společností. Je jedním z hlavních center petro-chemického průmyslu v Evropě. Důležitý je i lehký průmysl, elektrotechnická a potravinářská odvětví. Ve zdejším přístavu se překládá ročně náklad z více než 30 000 námořních lodí a z více než 250 000 říčních plavidel. Délka přístavních nábřeží je 36 km. Lemují je stovky pobřežních i plovoucích jeřábů. Centrum města se nachází na pravém břehu řeky Nieuwe Maas na severovýchod do přístavních čtvrtí. Staré město a podstatnou část přístavu zničilo v r. 1940 německé letectvo. Delfshaven je část původního přístavu, která zůstala válkou nedotčena. Poskytuje dílčí představu o původním vzhledu města i možnost návštěvy známých cínařských dílen. Ze starších stavebních památek stojí za zmínku po válce renovovaný pozdně gotický chrám Laurenskerk, před nímž je umístěn památník renesančního myslitele Erasma Rotterdamského. Historické muzeum je umístěno v domě Schielandshuis, postaveném v r. 1665 jako cechovní dům. Na náměstí Blaak se nachází památník „Zničeného města“. Městská radnice, s jejích stavbou se započalo v průběhu 1. světové války, byla dokončena v r. 1920 a je největší stavbou tohoto druhu v celé zemi. Ve sněmovním sále jsou pozoruhodné nástěnné malby. Moderní dominantou města je 180 m vysoká věž Euromast, dokončená v roce 1960. Z jejího ochozu je krásný pohled na město i přístav. Moderním obchodním centrem je Lijnbaan, s pěší zónou, květinovou a sochařskou výzdobou. Pro návštěvníky je přitažlivá také projížďka lodí přístavem.

Utrecht

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ÚT: 10:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
ČTVRTEK: 10:00 - 17:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2024/2025!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2025!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

MÁJOVÁ PAŘÍŽ s ubytováním - od 4.490 Kč!!

Májová PAŘÍŽ autobusem, VŠE V CENĚ!!! KLIKNI
8. - 11.5.2024
23. - 26.5.2024

Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,79 Kč
euro 24,71 Kč

Počasí