CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT424-21

Itálie - Sicílie – Ostrov Boha Slunce

Itálie

Vydejte se s námi do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje…

8Počet dnů:

23.09.2021Termíny od:

27 690 Kč Cena od:

8 - denní zájezd

Vydejte se s námi do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima i v červenci, když většinu Evropy zužují tropická horka. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy, Arabové zde zanechali stopy nejen v umění. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru nejkrásnějších sicilských měst Taorminy a Cefalú.

Palermo - Monreale – Segesta - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto - Cefalù

Ubytování: ano

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování (2x hotel*** v Palermu, 5x hotel*** u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím)

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

letecky Vídeň/Praha – Palermo – Vídeň/Praha, po destinaci se budeme pohybovat klim. autobusem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:1. den zájezdu: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Vídně/Prahy do Palerma. Transfer z letiště na hotel v Palermu. 2. den zájezdu: Prohlídka města PALERMO pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Město nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou zlatem zářící kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE , jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na nocleh do Palerma. 3. den zájezdu: Cesta západní Sicílii , dopoledne prohlídka antického města tajemných Elymerů - SEGESTA , starověké památky zasazené do působivé přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u města AGRIGENTO , Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského , Herkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní… Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy. 4. den zájezdu: Pobyt u moře , individuální volno. Večerní nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA , aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny. 5. den zájezdu: Ráno navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNA . Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2.000 metrů. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3.330 metrů nad moře – procházka ke ke kráterům ze začátku 21. století, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Pobyt u moře , individuální volno. 6. den zájezdu: Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet na sopečné LIPARSKÉ OSTROVY , ostrov VULCANO , jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko , vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru , který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje , vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia. 7. den zájezdu: Historický magnet Sicílie - celodenní fakultativní výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY , město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia , ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových o
Poznávací zájezd Itálie - Liparské ostrovy - Vulcano Poznávací zájezd Itálie - Sicílie Poznávací zájezd Itálie - Sicílie Poznávací zájezd Itálie - Sicílie - Agrigento Poznávací zájezd Itálie - Sicílie - Cefalú Poznávací zájezd Itálie - Sicílie - chrám Concordia Poznávací zájezd Itálie - Sicílie - Palermo Poznávací zájezd Itálie - Sicílie - Syrakusy Poznávací zájezd Itálie - Sicílie - Taormína Poznávací zájezd Itálie - Sicílie Filicudi and Salina

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 7x snídani,
 • 7x ubytování (2x hotel*** v Palermu, 5x hotel*** u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím),
 • dopravu po Sicílii,
 • leteckou dopravu Vídeň/Praha – Palermo – Vídeň/Praha vč. let. tax,
 • odbavené zavazadlo (dle podmínek let. společnosti),
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK
 • transfery z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 4100 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře v hotelu 2450 Kč,
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • připojištění vyššího storna +250 Kč,
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • výlet Syrakusy 7.den 700 Kč/os. (min. 10 účastníků),

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,11 Kč
euro 25,69 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí