CK Pohoda Nizozemí Zájezd č. RE/NL569-19

Holandsko A Amsterdam

Nizozemí

Letecký zájezd do jarního Holandska, právě v této době plného jarních květů a vůní,…

4Počet dnů:

17.04.2019Termíny od:

12 963 Kč Cena od:

4 - denní zájezd

Letecký zájezd do jarního Holandska, právě v této době plného jarních květů a vůní, nejvíce jich nabízí nejkrásnější parků na světě Keukenhof. Navštívíme nejen Amsterdam, ale i tradiční větrné mlýny v Zaanse Schans, největší květinovou burzu světa v Aalsmeeru, trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken a Naarden, spojený s Janem Ámosem Komenským. Zájezd provází Michaela Bencová Amsterdam – Aalsmeer - Keukenhof - Alkmaar - Enkhuizen - Naarden - Marken - Zaanse Schans - Amsterdam

LETECKY DO ZEMĚ TULIPÁNŮ

1. den zájezdu V ranních hodinách odlet z Prahy s průvodcem do AMSTERDAMU , transfer na hotel. První část prohlídky historického centra města, náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk (Nový kostel), dům Anny Frankové, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes. 2. den zájezdu Ráno přejedete městskou dopravou na největší květinovou burzu na světě v AALSMEERU , který si vydobyl renomé významného nizozemského střediska pěstování květin. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU s nepřeberným množstvím květů, prohlídka parku vč. městečka Lisie s kostelem sv. Agáty, volno, nákupy. Návrat do Amsterdamu na ubytování. 3. den zájezdu Celodenní výlet jarním Holandskem. Vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU , neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý skanzen Zuiderzeemusem v ENKHUIZEN , který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu v tradičních krojích, plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk pokračujeme do městečka NAARDEN , vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku MARKEN , které se dnes řadí ke klenotům Holandska, poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS , to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. V závislosti na let. řádu bude zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU . Možnost tento den věnovat individuální prohlídce Amsterdamu. Transfer na letiště a večer odlet do Prahy.

Orientační ceny vstupného: Ceny vstupů jsou uvedeny v EUR Amsterdam Van Gogh muzeum 17(nutná rezervace v CK předem) Amsterdam Rijksmuseum 18 Amsterdam plavba po grachtech 17 Amsterdam královský palác 10 Amsterdam Nový kostel 10 Amsterdam Starý kostel 7,50 Aalsmeer květinová burza 7,50 Brusírna diamantů zdarma De Zaanse Schans obydlený skanzen zdarma Keukenhof největší květinový park v Evropě 16,50 Jízdenka městská doprava 3, celodenní 7,50 Enkhuizen Zuiderzeemuseum 16 Naarden Valonská kaple, hrob Komenského 6 Naarden kostel Grote Kerk 1

Kapesné: Doporučená částka na vstupné cca 140 EUR.

Ubytování: ano

hotel

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 17.04. - 20.04. Odjezd L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Holandsko - Amsterdam Holandsko - Amsterdam

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 3x snídani
 • 3x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu klim. busem v Holandsku (včetně městské dopravy do Aalsmeeru)
 • leteckou dopravu Praha – Amsterdam – Praha vč. let. tax
 • průvodce
 • příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfery z/na letiště

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
 • městskou dopravu
 • Muzeum Van Gogh (cca 17 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem
 • odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1200 Kč
 • vstupné, fakult. služby

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,82 Kč
euro 25,77 Kč
Chorvatsko kuna 3,47 Kč

Počasí