CK Pohoda Nizozemí Zájezd č. RE/NL569-19

Holandsko A Amsterdam

Nizozemí

Letecký zájezd do jarního Holandska, právě v této době plného jarních květů a vůní,…

4Počet dnů:

17.04.2019Termíny od:

12 687 Kč Cena od:

4 - denní zájezd

Letecký zájezd do jarního Holandska, právě v této době plného jarních květů a vůní, nejvíce jich nabízí nejkrásnější parků na světě Keukenhof. Navštívíme nejen Amsterdam, ale i tradiční větrné mlýny v Zaanse Schans, největší květinovou burzu světa v Aalsmeeru, trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken a Naarden, spojený s Janem Ámosem Komenským. Zájezd provází Michaela Bencová Amsterdam – Aalsmeer - Keukenhof - Alkmaar - Enkhuizen - Naarden - Marken - Zaanse Schans - Amsterdam

LETECKY DO ZEMĚ TULIPÁNŮ

1. den zájezdu V ranních hodinách odlet z Prahy s průvodcem do AMSTERDAMU , transfer na hotel. První část prohlídky historického centra města, náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk (Nový kostel), dům Anny Frankové, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes. 2. den zájezdu Ráno přejedete městskou dopravou na největší květinovou burzu na světě v AALSMEERU , který si vydobyl renomé významného nizozemského střediska pěstování květin. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU s nepřeberným množstvím květů, prohlídka parku vč. městečka Lisie s kostelem sv. Agáty, volno, nákupy. Návrat do Amsterdamu na ubytování. 3. den zájezdu Celodenní výlet jarním Holandskem. Vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU , neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý skanzen Zuiderzeemusem v ENKHUIZEN , který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu v tradičních krojích, plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk pokračujeme do městečka NAARDEN , vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku MARKEN , které se dnes řadí ke klenotům Holandska, poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS , to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. V závislosti na let. řádu bude zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU . Možnost tento den věnovat individuální prohlídce Amsterdamu. Transfer na letiště a večer odlet do Prahy.

Ubytování: ano

hotel

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 17.04. - 20.04. Odjezd L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Holandsko - Amsterdam Holandsko - Amsterdam

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
17.04.2019 20.04.2019 4 12 687 Kč12 687 Kč12 687 Kč15 487 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 3x snídani
 • 3x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu klim. busem v Holandsku (včetně městské dopravy do Aalsmeeru)
 • leteckou dopravu Praha – Amsterdam – Praha vč. let. tax
 • průvodce
 • příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfery z/na letiště

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
 • městskou dopravu
 • Muzeum Van Gogh (cca 17 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem
 • odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1200 Kč
 • vstupné, fakult. služby

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018/2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018/2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018/2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,79 Kč
euro 26,03 Kč
Chorvatsko kuna 3,50 Kč

Počasí