CK Pohoda Velká Británie Zájezd č. RE/GB558-18

Anglie, Skotsko, Wales

Velká Británie
Anglie
Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost…

11Počet dnů:

29.06.2018Termíny od:

31 990 Kč Cena od:

11 - denní zájezd

Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu. Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Loch Ness - Loch Lomond – Glasgow -Chester - Cardiff - Bath -Torquay - Stonehenge - Windsor - Londýn

VELKÝ OKRUH

1. den zájezdu Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna. Transfer do hotelu, ubytování. 2. den zájezdu Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v parcích Hyde Park nebo St. James. Večerní Londýn - China Town, Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva atrakce Londýna velkého kola London Eye. Návrat metrem do hotelu. 3. den zájezdu Přejezd do YORKU , odpoledne návštěva katedrály - největší gotické stavby v Británii s nádhernými vitrážemi, procházka po hradbách, středověká čtvrť, hrázděné domy, pozůstatky hradu založeného Vilémem Dobyvatelem, příjemné posezení kolem řeky Ouse. Večer odjezd na ubytování u Yorku. 4. den zájezdu Brzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH , návštěva hradu, ve kterém jsou uchovány skotské korunovační klenoty, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood – sídlo britské královny. Možnost návštěvy Královského skotského muzea či Skotské národní galerie nebo Scotch Whisky centra. Ubytování u Edinburghu. 5. den zájezdu Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návštěva výrobny whisky s ukázkou výroby a ochutnávkou v PITLOCHRY . Zastávka v BLAIR ATHOL - jeden z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness. 6. den zájezdu Jezero LOCH NESS , projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART , městečko FORT AUGUSTUS . Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru LOCH LOMOND . Ubytování u Glasgow. 7. den zájezdu Dopoledne návštěva města GLASGOW , centrum, historické a moderní budovy, náměstí sv. Jiří se sochami dvanácti významných osobností zapsané do dějin, poté přejezd zpět do Anglie. Historický CHESTER - katedrála, hrad, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby s věžemi a branami. Ubytování v severním Walesu. 8. den zájezdu NP SNOWDONIA . Průjezd do jižního Walesu s dalším krásným NP BRECON BEACONS . Procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Podvečerní prohlídka CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem, ubytování. 9. den zájezdu BATH (UNESCO) - architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím ve kterém byl korunován první král Anglie, ulice Bath Street s kolonádou až ke královskému divadlu. Odjezd na jih do přímořského střediska TORQUAY . Večer ubytování v Torquay. 10. den zájezdu Kolem poledne návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem STONEHENGE . Odpoledne zastávka ve WINDSORU - královské sídlo, možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházka v rozsáhlém zámeckém parku. Večer ubytování v Londýně. 11. den zájezdu Dopoledne transfer na letiště a odlet do Prahy a do Brna.

Ubytování: ano

hotel

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa : 29.06. – 09.07. odjezd L2

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Skotsko - Urquhart castle V Británie - Glasgow V Británie - NP Brecon Beacons Pen y Far V Británie - NP Snowdonia V Británie - York V Británie Londýn - Big Ben

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 10x snídani
 • 10x ubytování v hotelu**/
 • dopravu klim. busem ve V. Británii
 • let. přepravu Brno-Londýn - Brno nebo Praha – Londýn - Praha
 • let. taxy
 • průvodce
 • příruční zavazadlo

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 8000 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 8x večeři 4400 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
 • odbavení zavazadla do 15 kg 1600 Kč
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Anglie

Anglie je největší ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Je z nich také nejlidnatější; obývá ji 52 milionů obyvatel, tj. zhruba 90 % celkové populace. Anglie leží na ostrově Velká Británie a sousedí s Walesem na západě a se Skotskem na severu. Západně od ní se nachází Severní Irsko a Irsko a jihovýchodně Francie a Normanské ostrovy.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018/2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018/2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018/2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,48 Kč
euro 25,86 Kč
Chorvatsko kuna 3,49 Kč

Počasí