CK Pohoda Slovensko Zájezd č. RE/SK703-18

Velký Meder

Slovensko

Zájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký…

6Počet dnů:

04.09.2018Termíny od:

6 690 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Zájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký Meder, zdejší voda o teplotě 36 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou regeneraci organismu. Formou výletů pak navštívíme dvě evropské metropole Bratislavu a Vídeň s krásnými historickými jádry, čeká nás prohlídka vodního díla Gabčíkovo a návštěva maďarských starobylých měst - Györ a Ostřihom.

TERMÁLY A VÝLETY - LÉČEBNÝ BALÍČEK V CENĚ

1. den zájezdu Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY . Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města , Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad , tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Odjezd na ubytování v nedalekém Velkém Mederu. 2. den zájezdu Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER . Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). 3. den zájezdu Odjedeme k prohlídce titánského vodního díla GABČÍKOVO . Následuje výlet do Maďarska, do města festivalů GYÖR , prohlídka historického barokního centra s architektonickými, kulturními i přírodními památkami – kostely, paláce, muzea, typické barokní rohové balkóny, úzké historické uličky ve starém městě. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER nebo fakult. výlet do hlavního města mocnářství VÍDNĚ . Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - "město ve městě", najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. 5. den zájezdu Výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes most Marie Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM , prapůvodní centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu, jehož dominantou je největší svatostánek v zemi - Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou Tamáše Bakócze , jejímž stavitelem a sochařem byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, katedrální klenotnice a cca 80 m vysoká kopule, skýtající fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER . 6. den zájezdu Dopoledne relaxace v termální koupališti Velký Meder. Po poledni odjezd domů. Cestou zpět navštívíme mohutný a krásný zachovalý hrad ČERVENÝ KÁMEN , úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou štukovou a freskovou výzdobou, mohutná lipová alej. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Velký Meder - celodenní 8,50 € (senioři nad 62 roků, 6,50 €), 3hodinová 6 €, (senioři nad 62 roků, 5 €) Bratislava - Michalská brána 4,50 €/ senioři 2,50 € Bratislava - Katedrála Sv. Martina 2,5 € Bratislavský hrad 8 €/senioři 4 € Bratislava – vláček městem 8 € Vídeň - Hofburg 11,5 € Vídeň - sv. Štěpán (věž) 4,5 € Vídeň - Parlament 5 € Vídeň - metro 1,8 € Vídeň - Schatzkammer 12 € Ostřihomská bazilika Kostel – zdarma Krypta – 300 Ft Klenotnice 900 Ft/senior 450 Ft Panoramatická místnost – 300 Ft, zdarma s lístkem Klenotnice nebo s kombinovaným lístkem Vyhlídka z kopuly 700 Ft Hrad Červený Kámen 6 €

Zajímavosti :

Ubytování: ano

hotel***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 04.09. – 09.09. odjezd B, F

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Slovensko - Bratislava Rakousko - Vídeň Rakousko - Vídeň Slovensko - Bratislava Slovensko - Bratislava Slovensko - Bratislava Slovensko Bratislava

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 1x taneční hudbu po večeři
 • 5x polopenzi formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m
 • 5x ubytování ve Velkém Medru - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu klim. busem
 • ozdravný balíček pro osoby starší 15 let – 15min. rašelinový zábal zad a 15min. léčebná masáž zad
 • průvodce
 • turistickou daň

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1500 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků)
 • komplex pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
 • vstupné, fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,43 Kč
euro 25,58 Kč
Chorvatsko kuna 3,44 Kč

Počasí