CK Pohoda Chorvatsko Zájezd č. RE/HR432-18

Jižní Dalmácie A Ostrovy

Chorvatsko

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných…

10Počet dnů:

31.08.2018Termíny od:

13 590 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar, hornatý poloostrov Pelješac i Dubrovník. Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová Mostar – NP Mljet – Ston – poloostrov Pelješac – Orebič – Korčula – ostrov Hvar – Humac – Jelsa – Stari Grad – Hvar – Dubrovník – ostrov Lokrum

1. den zájezdu V odpoledních hodinách odjezd z republiky. 2. den zájezdu Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR , město vzniklo kolem pevnosti s mostem a sloužilo jako opěrný bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovníkem a jako obchodní křižovatka mezi Osmanskou říší a západem. Prohlídka historického centra, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd do jižní Dalmácie, ubytování, odpočinek, večeře. 3. den zájezdu Pobyt u moře , individuální volno. 4. den zájezdu NÁRODNÍ PARK MLJET. Fakultativní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. MALO JEZERO a VELIKO JEZERO , ostrovní benediktinský klášter, koupání, městečko POMENA , individuální volno. V podvečerních hodinách návrat na hotel. 5. den zájezdu Pobyt u moře , individuální volno. 6. den zájezdu Návštěva městečka STON , městské hradby ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě. Jízda POLOOSTROVEM PELJEŠAC , oblíbené letovisko OREBIČ , ležící na tzv. Kapitánské riviéře, krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapitánský hřbitov . Panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15 min.) na OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA , obranné hlásky, shluk červených domovních střech, Staré město na malém poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návrat na hotel. 7. den zájezdu Pobyt u moře. 8. den zájezdu Výlet na OSTROV HVAR , patřící k největším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím, ostrov slunce a levandule. Vysoko v kopcích navštívíme vesničku HUMAC , jejíž historie sahá daleko do 13. stol., staré jednoduché domky v tzv. dinárském stylu postavené z kamenných kvádrů, procházka starodávnou vesnicí. Středověké městečko STARI GRAD , historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný zámek Tvrdalj, sídlo známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj. 9. den zájezdu Celodenní výlet do města DUBROVNÍK , Staré město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města s průvodcem, individuální volno, možnost fakultativního výletu na nedaleký ostrov Lokrum . V podvečerních hodinách odjezd do ČR. 10. den zájezdu Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Podnadpis : NP MLJET, KORČULA, HVAR A DUBROVNÍK

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...) : Hotel***

Ubytování: ano

Hotel Sunce*** v přímořském letovisku Neum, přímo na břehu moře, pár metrů od pláže. Klimatizované pokoje s balkonem, venkovní bazé

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 31.08. - 09.09. Odjezd B, E, L

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Chorvatsko - NP Mljet Chorvatsko - Dubrovník Chorvatsko - Dubrovník Chorvatsko - Jižní Dalmácie Chorvatsko - Korčula Chorvatsko - Korčula Chorvatsko - NP Mljet Chorvatsko - Orebič Chorvatsko - Orebič Pelješac Chorvatsko - poloostrov Pelješac Chorvatsko -Dubrovník Chorvatsko -Jižní Dalmácie Chorvatsko -Jižní Dalmácie

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
31.08.2018 09.09.2018 10 14 590 Kč14 590 Kč14 590 Kč17 590 Kč momentálně není k dispozici
31.08.2018 09.09.2018 10 14 590 Kč14 590 Kč14 590 Kč17 590 Kč momentálně není k dispozici
31.08.2018 09.09.2018 10 13 590 Kč13 590 Kč13 590 Kč16 590 Kč rezervovat
31.08.2018 09.09.2018 10 13 590 Kč13 590 Kč13 590 Kč16 590 Kč rezervovat
31.08.2018 09.09.2018 10 13 590 Kč13 590 Kč13 590 Kč16 590 Kč rezervovat
31.08.2018 09.09.2018 10 13 590 Kč13 590 Kč13 590 Kč16 590 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 7x polopenzi formou bufetu
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klim., sat TV, balkon
 • dopravu lux. klim. busem
 • lodní lístky na Korčulu a Hvar
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj s balkonem 3000 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
 • na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os
 • vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Čt 9.00 – 18.00
Pá 9.00 - 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2017/2018!!!

AUTOSALON ŽENEVA 2018!! CENA 1.839 Kč/os!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2017!!

Aktuální kurzy

USA dolar 20,75 Kč
euro 25,43 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí