CK Pohoda Chorvatsko Zájezd č. RE/HR432-18

Jižní Dalmácie A Ostrovy

Chorvatsko

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných…

10Počet dnů:

31.08.2018Termíny od:

13 590 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar, hornatý poloostrov Pelješac i Dubrovník. Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová Mostar – NP Mljet – Ston – poloostrov Pelješac – Orebič – Korčula – ostrov Hvar – Humac – Jelsa – Stari Grad – Hvar – Dubrovník – ostrov Lokrum

NP MLJET, KORČULA, HVAR A DUBROVNÍK

1. den zájezdu V odpoledních hodinách odjezd z republiky. 2. den zájezdu Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR , město vzniklo kolem pevnosti s mostem a sloužilo jako opěrný bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovníkem a jako obchodní křižovatka mezi Osmanskou říší a západem. Prohlídka historického centra, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd do jižní Dalmácie, ubytování, odpočinek, večeře. 3. den zájezdu Pobyt u moře , individuální volno. 4. den zájezdu NÁRODNÍ PARK MLJET. Fakultativní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. MALO JEZERO a VELIKO JEZERO , ostrovní benediktinský klášter, koupání, městečko POMENA , individuální volno. V podvečerních hodinách návrat na hotel. 5. den zájezdu Pobyt u moře , individuální volno. 6. den zájezdu Návštěva městečka STON , městské hradby ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě. Jízda POLOOSTROVEM PELJEŠAC , oblíbené letovisko OREBIČ , ležící na tzv. Kapitánské riviéře, krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapitánský hřbitov . Panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15 min.) na OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA , obranné hlásky, shluk červených domovních střech, Staré město na malém poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návrat na hotel. 7. den zájezdu Pobyt u moře. 8. den zájezdu Výlet na OSTROV HVAR , patřící k největším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím, ostrov slunce a levandule. Vysoko v kopcích navštívíme vesničku HUMAC , jejíž historie sahá daleko do 13. stol., staré jednoduché domky v tzv. dinárském stylu postavené z kamenných kvádrů, procházka starodávnou vesnicí. Středověké městečko STARI GRAD , historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný zámek Tvrdalj, sídlo známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj. 9. den zájezdu Celodenní výlet do města DUBROVNÍK , Staré město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města s průvodcem, individuální volno, možnost fakultativního výletu na nedaleký ostrov Lokrum . V podvečerních hodinách odjezd do ČR. 10. den zájezdu Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Mostar - jednotlivé vstupné do muzea či mešity cca 3 EUR Orebič - Františkánský klášter 20 HRK lodní výlet na ostrov Lokrum 130 HRK Lokrum - lanovka 120 HRK Lokrum - akvárium 60 HRK Lokrum - synagoga 40 HRK Lokrum - pokladnice katedrály 20 HRK Lodní výlet Mljet 250 HRK vstup do národního parku Mljet 125 HRK Korčula - katedrála 10 HRK Korčula - věž katedrály 25 HRK Korčula - dům Marca Pola 20 HRK Korčula - městské muzeum M. Pola 25 HRK Korčula - nové muzeum M. Pola - voskové figuríny 60 HRK Ston - hradby 50 HRK (skupina 40 HRK) Ston - ochutnávka vína 35 HRK Stari Grad - zámek Tvrdalj 10 HRK Dubrovník - hradby 150 HRK Dubrovník - lanovka 130 HRK Dubrovník - dubrovnická karta (muzea + hradby) 190 HRK Dubrovník - muzejní karta 120 HRK Dubrovník - knížecí palác 80 HRK

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 50 EUR a 600 HRK

Zajímavosti :

Doporučujeme : zveme vás na krásné pláže a k pobřežním útesům, odkud je to jen kousek k rozlehlému ostrovu Korčula a k četným menším ostrůvkům, jako je idylický Mljet či hornatý poloostrov Pelješac, kam jaro přichází dřív a léto končí později.

Ubytování: ano

Hotel Sunce*** v přímořském letovisku Neum, přímo na břehu moře, pár metrů od pláže. Klimatizované pokoje s balkonem, venkovní bazé

hotel***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 31.08. - 09.09. Odjezd B, E, L

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Chorvatsko - Dubrovník Chorvatsko - NP Mljet Chorvatsko - Orebič Pelješac Chorvatsko - poloostrov Pelješac Chorvatsko -Dubrovník Chorvatsko -Jižní Dalmácie

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 7x polopenzi formou bufetu
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klim., sat TV, balkon
 • dopravu lux. klim. busem
 • lodní lístky na Korčulu a Hvar
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj s balkonem 3000 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
 • na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os
 • vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018/2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018/2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018/2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,48 Kč
euro 25,86 Kč
Chorvatsko kuna 3,49 Kč

Počasí