CK Pohoda Velká Británie Zájezd č. RE/GB554-18

Londýn - Windsor - Oxford

Velká Británie
Anglie
Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit…

6Počet dnů:

03.05.2018Termíny od:

13 490 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní i stará architektura, parky, vynikající muzea a galerie, bulváry a spousta zábavy. Podívat se můžete také do Windsoru, půvabného anglického městečka, v němž stojí královský zámek Windsor, svědek tisícileté historie ostrovního království a do Oxfordu, starobylého centra vzdělanosti, jehož ulice jsou lemovány fascinujícími budovami nejznámější světové univerzity.

1. den zájezdu Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA . Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes W estminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem . Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall , nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. 2. den zájezdu Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu , náměstí Leicester Square , Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World , neboli "pupek světa". Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác . Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka , Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall , Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum). 3. den zájezdu Fakultativní výlet do městečka WINDSOR , projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA . V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od památníku velkého požáru, tzv. Monumentu, půjdeme k monumentální Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. Od ní přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern , dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno. 4. den zájezdu Druhá část prohlídky LONDÝNA , návštěva pevnosti Tower (UNESCO), most Tower Bridge, procházka čtvrtí Southwark, most Millenium Bridge, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečer Královská čtvrť Greenwich . Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí. Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno. 5. den zájezdu Fakult. výlet do OXFORDU, střediska vzdělanosti a města pozoruhodné architektury. Projdeme se okolo staletí starých kolejí (např. Christ Church College, Balliol College, Corpus Christi College), nenecháme si ujít vědeckou knihovnu Bodleian Library, kruhovou Radcliffe Camera , univerzitní kostel sv. Panenky Marie ani věž Carfax Tower. Návrat do Londýna v odpoledních hodinách. V podvečer a večer individuální volno ve městě. 6. den zájezdu V návaznosti na letový řád transfer na letiště a odlet do ČR.

Ubytování: ano

hotel

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa : 03.05. - 08.05. Odjezd L2 08.09. - 13.09. Odjezd L2

Přehled nástupních míst najdete ZDE

V Británie Londýn V Británie Londýn V Británie Londýn

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé do 10 kg)
 • 5x snídani
 • 5x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • leteckou přepravu Praha – Londýn – Praha
 • letištní taxy
 • průvodce
 • transfer z/na hotel

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 4750 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
 • odbavované zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg 1400 Kč
 • vstupné, fakult. služby a výlety, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • výběr sedadel v letadle 800 Kč
 • výlet do Oxfordu 700 Kč
 • výlet do Windsoru 700 Kč

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Anglie

Anglie je největší ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Je z nich také nejlidnatější; obývá ji 52 milionů obyvatel, tj. zhruba 90 % celkové populace. Anglie leží na ostrově Velká Británie a sousedí s Walesem na západě a se Skotskem na severu. Západně od ní se nachází Severní Irsko a Irsko a jihovýchodně Francie a Normanské ostrovy.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018/2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018/2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018/2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,48 Kč
euro 25,86 Kč
Chorvatsko kuna 3,49 Kč

Počasí