CK Pohoda Velká Británie Zájezd č. RE/GB548-18

Londýn - Windsor

Velká Británie
Anglie
Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit…

5Počet dnů:

03.05.2018Termíny od:

11 990 Kč Cena od:

5 - denní zájezd

Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní i stará architektura, parky, vynikající muzea a galerie, bulváry a spousta zábavy. Podívat se můžete také do Windsoru, půvabného anglického městečka, v němž stojí královský zámek Windsor, svědek tisícileté historie ostrovního království.

1. den zájezdu

Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA . Transfer na hotel a první seznámení s městem. Od Londýnského oka , dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem . Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona.2. den zájezdu

Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu , náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli "pupek světa". Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác . Po poledni Covent Garden , krásná italizující čtvrť uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole , oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k fantastickému muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).3. den zájezdu

Ráno se fakultativně vydáme na výlet do městečka WINDSOR , projdeme viktoriánským nádražím plným obchůdků, zastavíme se u místní radnice, dílo slavného Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk , několik km dlouhou promenádu a dojdeme k prohlídce slavného Windsorského zámku , který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. V odpoledních hodinách návrat do Londýna. V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark , které jsou plné zajímavých zákoutí. Od památníku velkého požáru, tzv. Monumentu , půjdeme k monumentální Katedrále sv. Pavla , jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. Od ní přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern , dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno.4. den zájezdu

Druhá část prohlídky LONDÝNA , návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů. Přejdeme Temži přes most Tower Bridge , jeden ze symbolů města a projdeme se po čtvrti Southwark , jež je plná zajímavých zákoutí. Most Millenium Bridge nás dovede k monumentální barokní katedrále sv. Pavla , jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího slavného parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od zdejší Královské observatoře se nabízí jedinečný panoramatický výhled na hlavní město. Místo Královské čtvrti Greenwich lze individuálně strávit podvečerní hodiny v obchodních domech či na slavné Oxford Street , nákupy, osobní volno.5. den zájezdu

Po snídani individuální volno a v návaznosti na letový řád transfer na letiště a odlet do ČR.

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...) : Hotel

Ubytování: ano

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa : 03.05. - 07.05. odjezd L2
08.09. - 12.09. odjezd L2

Přehled nástupních míst najdete ZDE

V Británie Londýn V Británie - Londýn V Británie Londýn V Británie Londýn V Británie Londýn V Británie Londýn - London eye V Británie Londýn - Palace of Westminster a Big Ben V Británie Londýn - Tower Bridge

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
03.05.2018 07.05.2018 5 11 990 Kč11 990 Kč11 990 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé do 10 kg)
 • 4x snídani
 • 4x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • leteckou přepravu Praha – Londýn – Praha
 • letištní taxy
 • průvodce
 • transfer z/na hotel

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3800 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
 • odbavované zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg 1400 Kč
 • vstupné, fakult. služby, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • výlet do Windsoru 700 Kč

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Anglie

Anglie je největší ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Je z nich také nejlidnatější; obývá ji 52 milionů obyvatel, tj. zhruba 90 % celkové populace. Anglie leží na ostrově Velká Británie a sousedí s Walesem na západě a se Skotskem na severu. Západně od ní se nachází Severní Irsko a Irsko a jihovýchodně Francie a Normanské ostrovy.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Čt 9.00 – 18.00
Pá 9.00 - 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2017/2018!!!

AUTOSALON ŽENEVA 2018!! CENA 1.839 Kč/os!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2017!!

Aktuální kurzy

USA dolar 20,75 Kč
euro 25,43 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí