CK Pohoda Velká Británie Zájezd č. RE/GB551-18

Cornwall – Po Stopách Krále Artuše

Velká Británie
Anglie
Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy…

9Počet dnů:

09.07.2018Termíny od:

14 990 Kč Cena od:

9 - denní zájezd

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech. Zájezd provází Tomáš Rezler Brighton - Portsmouth - hrad Corfe - Exeter - Plymouth - Cornwall: St.Michael´s Mount - Penzance – Land´s End – St. Ives - Tintagel - Lanhydrock - Bodmin Moor - NP Dartmoor – Princetown – Postbridge - Plymouth - Glastonbury - Wells - Bath - Londýn

A NÁRODNÍ PARK DARTMOOR

1. den zájezdu:

V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ČR.2. den zájezdu:

Ráno přejedeme kanál La Manche do Anglie a pokračujeme na jih k populárnímu a oblíbenému přímořskému letovisku BRIGHTON , který odjakživa přitahoval společenskou smetánku. Majestátní sídlo výstředního pavilonu Royal Pavilion , procházka po Palace Pier – typické pozdně viktoriánské molo z roku 1899. Odpoledne příjezd do města PORTSMOUTHU s bohatou námořní minulostí Anglie – prohlídka historické námořní oblasti Flagship Portsmouth s bývalou vlajkovou lodí admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru nebo lodi Mary Rose, moderní vyhlídková věž Spinnaker Tower, dlážděné nábřeží The Point s množstvím restaurací a možností občerstvení. Ubytování v Portsmouthu.3. den zájezdu:

Cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství Dorset na poloostrově Purbeck a prohlídka hradu CORFE , který patří mezi 15 nejúchvatnějších hradů světa, pozůstatky hradního opevnění stále působí velkolepým dojmem. Katedrální město EXETER , správní středisko Devonu – jedinečná katedrála sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. Anglická riviéra – panoramatická cesta podél pobřeží - krátká návštěva malebných lázeňských městeček PAIGNTON , BRIXHAM . Díky mírnému podnebí, subtropickým zahradám a lux. viktoriánským hotelům si oblast vysloužila název "riviéra". Příjezd do PLYMOUTHU , města s bohatou historií mořeplavby a tudorovskou přístavní čtvrtí Barbican.4. den zájezdu:

Celodenní výlet do jižní části CORNWALLU . Navštívíme městečko Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT , městečko PENZANCE , příjemné městečko na okraji zátoky Mount´s Bay, nemineme ani MINACK THEATRE - impozantní divadlo na skalním útesu, možnost koupání na pláži Porthcurno a dojedeme až na nejzápadnější bod Anglie LAND´S END , malebné pobřeží, nekonečné výhledy na Atlantský oceán. Variantně dle horšího počasí bude závěr dne patřit typicky anglickému letovisku ST. IVES , podvečerní prohlídka města s možností povečeřet nejen rybu po anglicku, fotogenický přístav. Návrat na ubytování.5. den zájezdu:

Celodenní výlet do západní části CORNWALLU . Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL , obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu vypínající se vysoko na návrší. Prohlédneme si známé viktoriánské sídlo a zahrady LANHYDROCKU , naše cesta povede dál do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR mj. zde navštívíme hospodu Jamaica Inn z 18. století, kterou proslavila Daphne du Maurierová ve známém milostném příběhu o pašerácích. Dnes se tu nachází restaurace a malé muzeum.6. den zájezdu:

Výlet do Národního parku DARTMOOR , krajina jakou byste uprostřed země nečekali. Divoká vřesoviště vytvořila hrůzostrašné prostředí pro detektivní román Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský. Procházka v národním parku - městečko PRINCETOWN , nejvýše položená osada v celé Anglii (420 m n. m.), miniaturní vesnice POSTBRIGE se známým středověkým žulovým mostem, pokračujeme kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Alternativně v Pymouthu návštěva přístavu a největšího mořského akvária v Británii. Odjezd do PLYMOUTHU , prohlídka města a půvabného přístavu – historický komplex plymoutských doků, kde se od napoleonských válek stavěly válečné lodě, návrší Plymouth Hoe , tudorovská přístavní čtvrť Barbican .7. den zájezdu:

Odjíždíme směrem na GLASTONBURY , město zahalené tajemstvím a opředené mýtem o králi Artušovi, Glastonburské opatství . Procházka na vrch GLASTONBURY TOR , označovaný za bájný ostrov AVALON , kde byl údajně král Artuš pohřben. Pokračujeme do města WELLS , majestátní katedrála a Vicars´Close (zbudovaná pro chór vikářů, náleží k nejstarším zcela zachovalým ulicím v Evropě). Prohlídka historického jádra honosného gregoriánského lázeňského střediska BATH v údolí řeky Avony, možnost návštěvy římských lázní, které patří mezi deset nejnavštěvovanějších v Anglii. Odjezd na ubytování.8. den zájezdu:

Pěší prohlídka nejvýznamnějších památek LONDÝNA s průvodcem, pro ty z vás, kdo město již navštívili, individuální program. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.9. den zájezdu:

Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Brighton: Royal pavilon 10,40 GBP

Portsmouth: loď + muzea 16,10 GBP

Winchester: katedrála 5,50 GBP

Winchester: Artušův stůl 1,50 GBP

Exeter: katedrála 3,80 GBP

St. Michael´s Mount skupina 7,50 GBP


Minack: Theatre 4 GBP

Tintagel: hrad krále Artuše 8,55 GBP

Lanhydrock: zahrady + zámek 10 GBP


Jamaica Inn: 2,50 GBP

NP Dartmoor: 5 GBP

Princetown: muzeum 3 GBP

Lydford Gorge: 6,10 GBP

Glastonburské opatství 6 GBP

Wells: katedrála 6 GBP

Wells: biskup.palác 6 GBP

Bath: Římské lázně 10 GBP


Londýn: Westminster Abbey 20 GBP

Londýn: Katedrála Sv. Pavla 18 GBP

Londýn: Tower of London 20 GBP

Londýn: Houses of Parliament 20 GBP

Londýn: metro 8 GBP

Londýn: Buckinghamský palác 20,50 GBP

Londýn: Londýnské oko 26 GBP

Loď po Temži 15 GBP

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150 GBP

Zajímavosti :

Ubytování: ano

hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 09.07. – 17.07. A, B, G, L + Plzeň

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Anglie - pobřeží Cornwalu Anglie - Cornwall Marazion Anglie - Merlinova jeskyně, Tintagel Anglie - NP Dartmoor postbridge Anglie - pobřeží Dorsetu Biarritz Bodmin Moor Bristol Cornwall Cornwall Cornwall Cornwall - Royal Pavilion Brighton Cornwall - rybářská vesnice Dartmoor mapka - Cornwall - po stopách krále Artuše Portsmouth Velká Británie - Londýn, katedrála sv. Pavla

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 6x snídaně
 • 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu lux. klim. busem
 • průvodce
 • přejezd kanálu La Manche

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 4200 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny - 2%

Anglie

Anglie je největší ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Je z nich také nejlidnatější; obývá ji 52 milionů obyvatel, tj. zhruba 90 % celkové populace. Anglie leží na ostrově Velká Británie a sousedí s Walesem na západě a se Skotskem na severu. Západně od ní se nachází Severní Irsko a Irsko a jihovýchodně Francie a Normanské ostrovy.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.799 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

VÍKENDOVÉ KOUPÁNÍ

POREČ, CAORLE

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,18 Kč
euro 25,88 Kč
Chorvatsko kuna 3,50 Kč

Počasí